Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0932
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
li»ÄSa»r rr«u»»
IS»
V1111ll«»r
?r«m>s»a
it.avut.
r«ttoos«!,so z
rrsr* VrlsSrlod
ra
VrmücLürt
»
<8u>.
/va1»L« 2)
U«ri»iüi«1wsr üvrt
18»
pr nLOrrt ^
.L. "
rmi.
Atkrtr-xori-i r. IS
Lsir Lull
1H*r r.I»rw8a1s
s»a»n
'.'ob.
siuitisl«, 8.6.8.
u»i»8»r üv larloL
17»
Lvvlosev
-
SLaw.
xoLrrs-»!--» 1)
A«1»s»r IlSi-LSHQ
20
«o»»
liS!>S«N
U,S.
Ür ladsrgoox 2
Llsirs«" --oll'zsirg
18
Ilsläsldorz
L«ck»2
xiril.
Lslrrrrsr VllcLor
20
r rso8«r
,Nir.
volsdo güir-IS
U«x«r Lksrlori«
20
cksrlorLssdurg "
<8rr.
Sol^dorssrr. 1b «
Pr 2«
20
8r«s1«r
"
ll«2.
8sllx1o1ir.b4
u»^«r rrisürioti
IS
Lrss»r
Lr»««rr
>L«L.
Äorbsrxlol» )
?dii.»r.
lrolilsns nsrsi».
Uvx»r »IsürloL
20
Nmmovsr
vr«vs««l»
Ür»»x1s',r e««
üszwr krltr
0
LüLlZsdore
'
Sar.
LorwimrL^ Z
llsxar üarii-
20
V»L,1S
v or l«
Uob.
6»1»d»rxx-»tr. p?
!'«^sr listig
18
L«ss«ll
li«S.
8»iuU»ok»ir. 1
Ävxsr Nirt
20
8» 1lQ
Irorw»»»
Uob.
oklllsr^ir. 1
Lsxor vtlo
20
»4wL0V»r
'
ILaol.
Llb.v»b«r1«»br. b
Loxsr Nodsrt
20
^11aro»8«
8L-!Lurx
I'dll.
HrlteLmrsir.b
IsLicKtaSi, 1»Ü»L-
«.s^sr R^Lolk
15»
odsrksirüsL
L»a«L
u«a.
8ill7«srstr. )2
Ä»7»r Drulolk
18
LILsrdurg
olSsadrirs -^>rr.
^Lgr-lLk-ir.14
r»sx«r RIliwlM
20
L srdrav2s»
Lü«?1»»aor OK»m.
!k»«» odlos-sir.S»
Us^sr „olLsssr
20
?>rwdsct»
H»,?srr>
UlrsckM«-»» S
Ll«xiks1or- rrii»
18»
0tL»Lv»rs
Lvltsri
!/«a.
aLloc-l-dsrs 2)
üsrzsr Nsn«
20
Mtvvtras
8»x»ro
u»a.
V««saro»s1r. 21
20
üssbirrU
»EdarF
>Iur.
iowrv«c!8«r»-tr.18o
MvdaloLI LrLsI
2a
Sin. od^lisdorx ?r«E-s«» ?b11.
I.«apoia?rr. )o
Llotrsl A>«SL
1b
ünriSLsls
8»L«»L
HrslIcvLlzgrr.^
Mcdsl Lürl
20
811Dollar
Lläsndirrz ^vr.
r»lLL»r«ir-.7
Ltoksl L4r1
10
L lsar«1«n»t»in Ns^rs
cow.
ÜLssrvrsrr.S
'1od»1 >c»r1
20
«»drSail
2rovs«»s
kdll.
Srü0!i»»1oxrs*r. Z
"Icdsl »11tls2s
20
8 dsirdsnsar
8»s,»»
!i^b.
U»«SL'E« 14
Llodsls »sit«r
20
Aarllri
^r«r.
»raoLvasir.40
Llodslkslclar ^vltu«
IS-
^so^sobravL»» S«S«o
u«L.
S tsd»rLsrr.Z0
^ 4vkc-k?d«1», 0b«r«
-zlok»1 LstQi-loL
IS»
P,tr»sgbnr8
"
u»a.
LMurdoksrr.1
lrllLs» Lotl«
IS
LssSolnirs
I>r«vs»«»
-!«ä.
^ur.v*.
TiodrB-ivd«r!-' Ir. 4)
Ullloor krir»
20
«Ur-r'dure
I-irsnoa
Loa»
S-,1s1>»r85-tzr»18
 
Annotationen