Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0933
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
rriNdssi- rsri
so
vosc-»»d»1s
Lock«»
Ls».
LossoiLsIll
7'lridol» Lssll»
IS*
Hl»
MI»***«.
L«S.
IsSssdvrxsrs*!-. Z
«1»lMi11iv:d 7ls»L»Ssr
17*
?os*o»
Z»Ls»
L,ä. 7»1sxr 18
,!W».»*.
LI»*» -°>!»1lli11s»
20
S1s»
^*soü.0,!,*,rr. Ns».
Ul»*« ^iooct«1
IS
!!1s«
LSI*,
ri«s.
IsoxolSsir.ZK
üt^sed Lsüor
20
Ss»oLs»Sork
"rsru-ss»
MS.
ulron- ,7sl*«r
IS
Mlldsl»
'
rr.ss»*.
Na1sdsr8^r-7S
L1«ü»l1 ?rs»»
IS !l LssS»
'
-z,s.
1s»Sds»o?1r-. 7
L1»*1sr ^Idor*
20
Lv«7»r
»s^srn
Ä«s.
Uo1*1»k*i-.1O
7-od-r-dncU d.U. ,gsr-
U1*Mlv 20ds»» US 'L2I»
IS
Lr-»»-ik-od»»lL
Vr-vedAA.
Vs».
tsoslr.l?
8l*tsrms1sr 7-ar^si-s*a 20
klolüsldsrs
Us-rss»
MS.
rdil.«*.
Lsrlsslr. 3
2r.«ood1»v L«d»> IkMss» -S0
?»»s
Ssodso»
Ls».
1»L'i8*1irsrz«8M 1)
Uvllor- krlosr-lod
20
L81S,
krvosss»
7-dll.
Ido-lsi-slr. 7
«vllsi- «rU.
20
;o*sl»r
'
rdii.
Nd.Uao2sr--1r-.lN
«011»r »Soll-
19*
x^»*d
NlSsadg.
S»r.
SSIdsslr.3
Lüllssn» kjoüsls
22«
voolNM
UlTSWSS»
kdll.
2»r.»*.
VSmarslr. 19
«v»0d IlkrsS
19*
r>*»*1z«r*
Mr*.*dz.
Vs».
Lrvv!cv»r>1r. )Z
LS»od Ksrla
so
S«rr
Urs»"-?s»
Nt».
Lro»i>rr»!rv»»*r.))
NS»sd Ä>s»»»s
20
8sr-r
«
Nsm.
Lro»^r1»««»!?1r. i)
«SsLsMlsr »z»vt
20
Ns» dmak
»
2»r.
Lr«ssrs sss 0
Ml-Üislm, >>SM*-
»*r»5>s, )4
«8s»r <s?1
1?
v»»ss*sS*
»»«SS»
I>d11.
Lo11*or >»L^«t
19
y»*»r»»»!lor^ LaSo»
L.S»»*.
von.»*.
Ns»x*8ti-«k-s« 2Z
I odnsi «irixs!>. Mw-
kür8*v»!-*r.12
Loli llols
IS-
r»1d»rS
8s*d.»*.
L011 ?r-1sSr1o»
IS
1»S»1g->d ?«»
!M*.
I>»*dsrs*r. )S
Lol*»s»» Usr-dsr*
19-
LsnduiT
I>d11.
r?»1« »S»d«7-F 1
von Äosrox, »lod.lldr.
20
Lodvsr-1»
8«Kl*L.-
cd».
2M7.
SHr-s*.
U»*»r-s 7*i-, 24
troo, «lldolw
19*
SxsMi-
KsMr»
N«3.
risL,1ü.I.S»*r. 1
«ollor »»111
19 »
1411 trlnAr»»»«» ?r»»sso»
ndo».
U aSso»L.l.S!.-*r.4^
Los* e» Lrled
19
711Ss»!-odv1S
»
LsS.
?^1»Mr?*r. 19
Lovdsod .sllss
22
Sod»sr-*o
»
L.Ssn*.
?d11.D*.
H»*.I?svlvr- ?,l« 2
vo» -osod losodl»
19 ti k,1S«t.dsr-L
LriSs»
S^u-»
Ls1ssr-s1r.il s
»IIAsls
14
Kovüsrvx»r
Ls^si-ü
üd«L.
UroLIrlsrsssIr.lK
«os»i- U»1»r-1»d
20
Nvrll*,
krs»s--s»
ew«.
UodrvüLdsrsIr-. löo
Los«, <I»ood
2v
1!Ul»«1m-I7uür
- ^ ^
plsodsrg sv« 9
Los«, N**o
19
Mldslm-Iiridr
-
u«s.
LV»0dLSS>74 4
Lo»»*o»»LL 2a»*u,r
19
6* r1o'1«»d»r8 "
2»r.
/Uri--«« )2
 
Annotationen