Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0943
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
R«1z8 41Li-«a
IS
LSI»
t-r-»rwoar»
SSkrvüSrk-lr. ZK
v.x«Lok» krl«.
19*
U»6»
4
l-811.
Masut». ISslr. 10
llraL , s1sd«»dsv8 Laox.20
S1odd»r-8
'
1»ir.
riorlaz »»« 9
) »1od»nL»iL l-sosolL
16*
Sslüslstial«
Ls Lar»
LSI.
»saxls6r.164
»lotrsntrsls Ssrsr
18*
Ssrlla
?rsass,r»
Lss.
Lsvlsrsir.29
B«^8«I-1 Liilstlllim
ro
k«osaa
8«^»r»
vs».
riso8 68
i-»1sds2-1 »!7r!»i-
19 A »SI-08S1L
Mr-IID«.
Ltrar».
Lar.ol,
I,a68srsrr.44
7!»1od»!«M U«uc ArsoSor
19 U
Sl.lvolL
?r»wrss-r
L«s.
LStlSUKSSSS 10 »
20
Ussssr»
t'811.
ao8r8 o8ars1r.9
«1od»s1n iislLiri»
1>
L«a8»«8
S»1»o
1811.
?1voL ZL
r»1S«1 L?»ra1L
18
8«LLi»«1S
"
0«L.
r«o81«6r.l6
Islsarrri Lldsrt
18-
La4»lLs8«k«a "
L8am.
Sm llrrLorrrlsS 1)
!«1«r1ü «sr-samr
19
LuxlllL«»
»
Usü.
3: aSs»S8» 9
,1»o18 Ä,r»«r
19 !k ii»s»1os«i»
"
u«a.
Lk»>rSZ»8sa Z
>«1rr L1«:8»»-a
19
LsrlsrirL»
'
L-Lssl.
llsaxrstr.71
«iQdsräl Larl;
20*
M»08«a
SaMrr»
1-811.
Lai-.»«.
»«1sido11»orr.1S
! G nloL» LsLs <!o»o81«
IS
0^t'oud»o8
SsSss
L«i.
Lw7.s6.
L»61»->8»sas 1
R»1u«ar8 !r-1«.
19 Ss SaLdsr«
L«s.
xavrlxssss 1Z
!?»rsdslm, T-ssUko-
»1s »111,
17*
Itrr-INA«»
1-811.
e»«.s*.
V»r»s6r'.10
:,»1»ot««-ri» «sim
18*
8»s»1
*
,/ur.
21S8SlZ»?oa 24
' «Islr» Lai-r
19*
*
-!Ȋ.
vsrs.a«.
ZalsZa 66
x«i«8 iioir
19*
SllL1,»'1»1
'
gllLsslr. Z s
NarmLsl-ü-^soLsriM,
7-«111uL»r Lr -Ir»
19
Mmavsl»
"
?811.
r^l«>i»lo8srr.--L
V»ir»«i»k!l»lL Zr1l»8
20
LlrasolNLrL
praasssr»
?811.
VsrrlsiPlsls 12
i «imsr «alltisi'
18*
I'k»r»8«1w
L»a«ir
US».
^ >vtrr»äs»'a1i7> 11
! «2L»r-r üv«t»
19*
Ro»1a81
-wstlnlaa
»sä.
-;«u»»üs1i!>, L.I.Z.
usa» Lr-?l2
20
:!loo1»o8
Lsüoa
Ļs.
Masssrslr. Z2
»»611« TVsoLsIL
20
L«»a8»1»
8»sasa
«Mr.
LsrA»«lL«ro1r.19
«1»d»sL lass»
20
N«r»»L
kr-aassaa
u«a.
r8trr1o8«i-«-<:»7.19
' «ass» Nu-1
20
vsrlmauL
"
?811.
7-ortp> -«srr.42
S«r»ril2L»r- 4<w1k
20
2L--108
ootriksl»
Lar.
U»»!»Lscrii8. Ickslr. 89
A» LrloL
19*
I>L«r»8»1»
LL«2
8»t8-
I-sr»St>m»8!;1r.)
trslrr L«r1
19
S»«r-1oa1«
I-rsassss
8«L.
SratrsElr. 2
Hrslrrkslssr- u»oo
19*
L«1sars1«a1»rr»
Msol.
rivo» 64 «
lotrlar »Solk
19
»orlsrav«
s«6ar»
U.ÜSllt.
Lo8»7-6srs1i'. 99
7i1s81sr g»r8«r8 Uiizo
20
«iMvoi»«-»
vr«aoss»
Lar.
ü«811?sd«r8 7 6
 
Annotationen