Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0944
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
riodisr rr«i«sE
1)*
'>'»1Sv1üM«rsv»oL B»L«M
>Nrr.
Ä». 7L«1nv111s»»1r
>1okt«r A1115"
19*
ü»Lä»1d«rs *
0»o.
7!»oIc»rs1«L«» 11
»loL Laloir
19*
V»1ot»1» *
0L»m.
I^ruUmmoslr. 1)
Viel Sormmu»
1?*
S»s«m»rsd«1» "
o«°.
M». Loltlop« «irr. 11
irlolvo Lavs
20
ValÄ ?r«mo««ll
0»s.
t7»0»d0lm, L«lL-
vlllsrwlr. 18
DlllLsr -^aolk
19
81»sd»L»r» "
U«L.
<-»1sd»r8s1r.SS
»
V1«d«r Osor«
19*
1nL»lL''dnk«r S«.v»r»
0«a.
I>va»lLskak«n,I!o11:-^
»tr»so« )7
V0L N1SoL-k:;s»dsr-t
19
Ilsvdurx Lronsssi»
2kr.»t.
«W».
icoir»i»L»ss» 7
LrloL
71«6s1 vsul
20
SsrllL »
L»m.
SrMursLx»!-»» IS
Nlssr vsvlck
1L.
»Airuikslo vkMr»
0k«s.
sdsrslr. L
R1«Zsr U L»
17*
7k7»L^»ii1k»1 8«5»rri
»«L.
0d.8«ok rs1r.1L »
Riss krllr
19
?«1n» ?r«vss»ll
u»a.
o»1sb«rso1r.S*
L1»s1»rs» Dnradsrl
so
Usrmdvl» S»ü»o
Sirr.sl.
0W».
lkrl. Noolcsrslr. 1)
Rlkr'ol Z-üll
20
7-»w»1«L1 S»5»r»
2»r.
Sor8»»8 11
S.1SSS Rslurlod
20
VUssslaork Lr»oo«»ll
Ls«.
7>»r«i»rLS»so« 9
Lisi 0110
19*
Ir1d»r§ S»a«l
L«S-
SsoLsodL.Ilslr.17
7,11ssrt Ilmro
19*
^rimlrkorl ».L.Ssss«»
0d»».
vol»r« ::soic»r»ir.
Itlllsr Lr»1s
so
IväslLskskMl Sa.vSr»
L«m-
d.I^" "0 r'.olÄSUL
loLiklS-itu»:'«» , L0t»11
killlsr UolkgLvA
17.
I-uLirl^Sk k« "
0L«s.
1ors1r.1L
LlolllsoLsILstr.12
2! 1V01l" L,lrsr>Äl»
so
0k7"«r>d»LL ».Ä.8»SS«L
?i»11.
ULru-sorslr. Z)
xiL Lrlod
19.
7"«rdnrz prsnssls
Swn,»Qs1r.S)
Lovkoll Lrlls
1?.
krslssokl -
ptiii.
7>.oSs Lrrml
so
rrorSsrusx "
u»a.
0r«1Il»LlLs1r.1
NoaiZsr Nlldsim
so
»slsll S»a»s
^rtr.«1.
o«,.
LolrlLa Usrdorl
19 A 8»x?»kd»1« Us?--SL
llv«».
Naiyrlslr. SS0
RSolsI .'S»Ls11n
so
8o11srd«ok vslsiL
o««>.
N»»p1s1r.LS
L0Ls1 !isir»r
iS.
7?«rls1»S1 Lsxsrs
iiȀ.
Larztislsorsl r. 1Z
Lvlslalsd L»r1
sc»
Lrirokssl SsSsri
,snr.
RusssworgLso« 18
.TrslLsrr osäor v.
Dl«rrsdurz Lrrisl
-o
0d»ro»sdi»«U» L»a«r>.
rkil.
I-ULLkr1sas1r.il
7-oasr?k111i>x
19 !7 81» »rak«»s»s »s.-n-SL
«»a.
Mo1»ro1s.S«L 11
7>va«r«r Lgori
19*
LmuLsI» Lslsk
Skr.
it NLkv1»,1«2S-
»Irssss )9
Lo»81 krlodrlvL
so
lak« Vr«rsa«L
Isl.
I. LaLiNisslr. 8
70kl N.rls
IS.
ÄüULdslL S-ULdiir-L
0»«.
r.!»rurLs1«,N»oi»»rs-
Lokslr. LZ
Lvkk !i»1»u»
so
1 kor»k»1« Vttirttlik-
l.«-.
8.7sL1oi?a1r.2k
JvkrsodsILI L rl
so
tiHlk»1»-I7iil»r ?r«iiLU»L
LL11.
Lrouxrl-irsuslr-L
Nvwsr />1d»r1
12.
1»1ok11»L»L "
0k«m.
risoL 89
 
Annotationen