Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0947
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
»iÄll'sIL Lrsot
Jaok» S«m
Saad» Hsrt»
^»os» Sod-moos
3»oL» i Il-t 0D.»,a.
^S0i>»» «»1t«
3sod»«i» »«llDlott»
SsoLdokL «soaoirl»
Lsoloosi» r1«<tr1oi»
S»«»s»i' itos^r1»L
L«A1«E Ü8Q»
L«til»sm» 3«4o1L
3»zo«, ««1»
a«a»oriivL 21»»
3«1»0dott ,Nu,1k
gsls« Knrl
3s11»s« U«LM
Sslaso» ildart
3 - -10V0L Lr»ot
Ski»»«» »«Isrlotl
Sslo-xM »«isriot»
Solaoo»
Ssloso» Har-dsrt
!!»10«>»S '»tü«
3o1«ao» iiodort
Ssloi«»» 31«s?i>1aa
Lvw-Mt ?tt»lL
SE-dt l odart
Li«aü U«r» u»
3«««» ".vrt
»/
L»UlM -iS»
3-iM 0tt0
5s»a«r Kttol»
2uüL«r tt»oo«»
LmMar» 3k-tw»

19»
r,«ck>is»kLr«»
Ls^sr«
17
»s-SmrU
Zs4«r
20
Lraals»
?««.«»
20
?1iMS»
Lsakss»
20
U«1Sa1d«r8
SsSvL
20
L1»-üeüvL»1»«s?r«MSS»
18.
0».!I«tt1»s«r
?r»us L»L
1?.
S«11»
"
19.
LttllLM»
S-iLo»
17.
utattMtrt
Mrtt»«
19
VIU7U»
8»7«»
20
Nwtk
'
19
VI» ».v.
Vs»«
20
üüadrirs
ü-LidurA
20
oksoL»
xs«7dki1L-
aadsL
19.
VSSSL»
^Ȇkllt
20
L«1lL
xv»,^K«L
2V
üsrllL
19.
771» S« 2»
«irttdg.
20
LltzlüA
rr-vllssa»
20
VsvkLwrt -t.r».
?!«,»->«»
20
2«r11»
Ir-mi»»»
20
NssünvL
20
L«r11s
?r«u»r>«
2V
'5rt«
N«ss«r
20
Lsdlsüst»
prsaak,«»
19.
77»rL>i»L«
RsS«S
20
Ls»lld»1w
'
19»
S,1sc-«LdsrL
8^«L
19.
I:-«>d>-rs
ÜS-üdMA
20
8r«m4»o»
r»wss«ü
19
8F»1»D«t
?r««skr«
20
Lsed»rsd-«s«»
Mr»ov«8.
2V
L77 «Lkurt s.L.
j-rvn«»«r
19»
L«lor«L«
L»S«»

tvr« K«8d. Str. 19
«»S. LsoxolSstr» -4
os«. KsolsrstsS«» 1?
Ivcr »t gargd.Ttr. 2)
0«2.
wsä.tlsot. iroworvtr. 2?
lor. 2od11»rd.7^L»tri
«s4. rvt.Hsot-arvtr.
Ivr» "1lLMLt»1cdr:tr.4
»»Ii.ssst. 104
NSÄ. MAmonstr« 29
raoS. 'ronPr-lL,soF!tr. 14
Isr.at VlwsMStr-. 1z
VE
VE. Naa4s«t>K.I4»tr.27
ML1. klvole Sz
»dll. Lao,c>1Soir-. )2
ls«S. I«LÜL»nagtr-.ü.
s»ü. L»tL»rsti>« ZA
-l»11. Sslsvs^sstr. 16»
s«S. ?1SvL 79
1«. Ldw. v 7, 1Z»
1iu7. 0i>.^»o>lsr-srr. 21
»>4. Lost. U«»xtsr>.142
1«r. 21»s«1t>M5!»L
7.si^tetr. 1Z
o«. 7^«o»14«rr. 26
1«.»t LokrSSsrotr. 12
«SN
N»a. »»r^it.qtr-. 1?
ssä. -isst. irasDr'ti^sllsti'
«!«. Lroryi-lULSLstr. Z)
s»a. 81vs«»»tr» )Z
«»4. Lstmiio-str>. 1.
1ur>. Lso,»14! tr. §1»
»»4. i5i».7sr4cr1»« )Z
ZÜ11. L»x»r8-!ss« 9
Hitll. SLQLsoL. L«rSstr. 21
s»4. ?1<?olc 79

x
 
Annotationen