Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0948
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Lsu1»r« MsSrlod
19*
3rt»d«roos
Irsus-neu
2«».
r»xp1sr-s1:r.44
S»u^d«a» «lldslw
17*
U»-Md»1«
Lulau
2d«m.
SrHo!c»asrr'.21
3«aM»«1»! k!s!u»
22
LdurloLLsridurs 7>rs«!?s»u 2ur.
IMdlL.1->Lr.2
Ldri1«L.iI> ?r1t»
17
»oL-WIdsr«
S»S»u
2»s.
SsrAiol-üsrkiLi»,»»«
L»u»»rü»vdS7- <11ds1«
19*
3dutLx»rL
MrLtdS-
:!»a.
»»T-Fdolnsi-Stv. 117
SuASL
19
kr1aü«dar>s
SsSsa
!?aü.
I-ulder?lr.28
3«t^«1fl»1sr ILsoSor
22
Ladluodisru
-
!'»a.
2d. °7»od«7k,lr.14
3»ti1si- LZori
17*
Vvdraudsod
>
U.Loud.
szirrslkilr-lo
3»dri«i- orra
19*
L«r1>»rud«
»
U.Svud.
!'1l*a1k»dr-.l0
3»drisr ? ul
22
Lrom«u
Sr»»*>»
I'dll.
2d. >?»cd»rsl7-.21
s USA- »slMllt
17*
II»1ü«1d«re
S S«u
u,a.
I-utdrr^r.Z)
llsusr- 7 Itsr-
12*
ll«1S»1d»rs
'
^Ur.
Svrsddlmar-sLr. 7)
üsusrdsi-s!!«»
19
»EdurL
tlxridurst
2d»s.
Lrolivrlaisvslr-. )9
Lm» ?«a1
IS
Wlsdalw
Ss-W»
u,a.
I71r-odd«1»
S»ur«r Lr- Lu
22
xr»odLirrt ».». Villdz.
2d«!.
Lvxoldsl«!. ll»u§d-
»trm-»« 4l2
L« lulolk
19*
x r-lsr-ud»
LsSsu
u.a»nr>
kI»iq!to1r-.88
Losdall OlarL lr-su»
19
?«-«S ^llSMT» -
3»».
«lld.Lrdsdr.4
«»Lutislm, ikliru-
Lodasd Osor-F
14
3u1rd«od
"
L»v.
»suxi«-,»« 8
Ücdscdsrsr- IltrsS
19*
U»ir»d»1»
»
2<u».
Hod L-dsodor-i-rr. 1Z
7»odrd«vd, r.*aS-
» 69
2cd««0dtsLlu
22
krsldur«
2vd al.
<71*7-.
,iid8-d»ai, I<07-0>10U-
«1:r»!i<sa 199
LodLksr- Z-sLI
19 ?
AuLdsLsLr
S«Lsu
U.üoriL.
3cd sksr r^Lüs
18*
2«1od Uk'gu
?r«uss»u
8«a.
NTUcdaodopkslr-. 1K
Svdkl'or- ,!od»^u
22
2d»r°ri»:':Md»cd "
i'dll.
11llST-z. 11
JoddLsr -lossk
18*
Sllll^dslL!
SsSs-i
:i»a.
Lar8d»1«67-s-l!r-.49
SoLÄksr- Lsr-1
19 3 Ldldsi-L^d us»u "
Idool.
S«dndo1'!Ztr-.29
3«d»sksr L«L
22
LuL-Lgodur-z
WrL !.dz.
>7ur.
3odEsr- Osdsr-
18*
LLsLsodLsL
-7ur.
okk«k «r PKIllIN
22
LosuLgsdarA
'
I'dll.
Nalrsdoirsgir. 2
Zoddkar Lodsr'-r
19
St«L»r1u»LsLl S»vgr-L
2m->.
H«uptsdr-.111
Soddksr VLeds^L
19*
«Lu8«u
"
u«a.
<7ur.sl.
bdolSj; ck!» 7
ücd»»k3»r ^uus llsLa» 1?*
2«r1Lu
s»a«ll
?dll.
8 -sxdsir-.192
-sLSkLusr 8«1ur-Lod
28
S»LLold«r-s
'
:dL1.
klsod S0
SoduLdls Lr-Lod
19
0k/,ndu*e
-
L»a.
2dAr1ü«dr-.l6
Lcdullsr- rdsoLor-
19*
vüdu
SU?«*L
"dll.
Tdrussrrsdr-. 24
i od»1L»LS»r D?L«ilr1od 22 .
VL»k-^«udo «u
3cd»sL»
i-dii.
. d»1<2lk>cd»r- «ok
Ledupsr- Liuno
22
8 »Durst
8Ȁdn--8
l«r.
8od7-dacd077k>dr. 82
S«d»x«r L rsliL
19
sr»r«iL
I-
 
Annotationen