Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0949
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SLr.O».

Lodsxsr 88,7813
8
IS
:>»8»t.i».
krsri7z:-«L
ÜW7.
E.o».
1ao98lä8»77.ZL
SÄuqi .r
20
L»8»»1rl
'
L»»d.
<17777.8».
VSS77k>»7-. ))
?.od»r«rü!or8 Lsrl
so
72>oice»s3»877 "
1 881-
llsw.
Ssi-778»5>ss 2
LvL,NL»nv lsr-1
1-
I: irls»a3»
Nssss»
rr.3»L».
»8777 SS 2
. vlUtruLo 8s »s
16*
S»77lüüs»
8s3s2
I>d11.
*8ki>S!7*L7-.62
c.Sli»r-2»8
17*
NooLSTrLsls
"
LSL.
<?L77 . 8» .
Uawidslsi. 1. 111. 8
^cd^tsoLsre L7777»
20
V077»LN7L3
isssnssTi
ll«ü.
IIlT-oodcirr-. 7
7 0t777dLlltl,cs77»8l7-
S»77»I-SS ö
oLsr-li^sr r-rku»
20
lll-oSSM
RrmLülsn
Idosl.
.vkstr Lalo»
19 !,
Sa1s1-r,§«7
Ka3«a
;>»s.
P1»0L S4
oir^d^ok, 'o1«ca-
etuv nrüolk
iS*
:r«i.L
?r-S7»LS«u
El.
8»77», SS )
yslrsdl LT-rur»

s.rr. "
L»3.
Lrrlazs
ickslä Lides»
13
218S813MS87L
8a3s2
El.
.cdslS d77lS8
20
I-lradLr-g
^rsLsos»
vsw.
OL. «0L877S»77.27
LvüelSsl IlkoiTS
20
y»siL2i»»»
S«3S2
rsii.
N»7ix>»?1:r-.9S
L-7L81381 -sorA Ilsrd.
13*
Lv1S8ldsi-s
'
AS».
!>877Ät7S^77LKt7.I,Ls?i-.
cotlslck» Lr-s.
15
LaslsTTTcko
"
7-K71.
Lb.Hirlvi- L-sls )
vo-o 3«i7«13» .arasi'
19*
csoss-K111»877s3o77l üs38L L«>.
!-8I74k>L!li7.1.cks»77. )7
odslksla üoZTvdsrit
IS*
Uotäsldsr-A
LsLsü
vds«7.
!> rvLv r-1712877!-» 77.16
bsdsllde 173011°
19
SSLSSl
' 7-<7NLSS!7 .Nls.
LIsssIL. 7.cll-»77.5
Lodallaoder-S Usr-msm»
Ly
yi-msilrij-sll
-cd sl»
,7171-,
iZvüsr'lslsir-.S
Lodsllsiv.-m Y077»d8s
20
1»8»»l77!
I r-sru:««!! ! s3.
^»r-.8».
7-oa«7d»77L--«r 1
V. edsltrlr^ Z1«LLLL«r Io
0ck8r-s»
wcrslrr«
t SP.
N77-. 8».
N»7w»8»r.73
üoüsmal Hsrr»«L»
20
ISjl-lügSll
Lsaaii
YSLI.
^«UA»SL8 11
vc>L uod«r>oL HosndAsL
20
LsiTsdsr-K
?:-S7iks»a S«-.
ri877^»S»77.93
üvIsnoL U1138L»r3
17
Poxxs1s3o77l
-
l!«LS.
SUlQI-sdkN-.l*/I
^oLsLvL : M7»1i7
19 »
pkoTTadsls
Ls3sr7
Ld«L.
L«77It«»77.73
»0kS2SL 1v!lI7S3
20
i'ISLSdiii^s '
. 17S77.-S8L YSA.
ÜSLÄ!-cüd. IS?»77.29 s«
. «ürvrsi- ..Idsr»
20
Mi»»877«ao77"
-
ri.Sarr».
Sssikovsrm» r.2
Loiwrs',' ÄHSll
IS*
-Llläor-i'
L»3«w,
27777.
t'1t-Li. 07.7772» 7
^vksrar ?--1»r!
20
^»»sksIL
I-7-877IZLSL
usa.
I SL I-6»LÜ.V7-!7»77.26
ua/wt-olll, t7Sl-i-
d»77k«877^»r-.6Z
Lvtiorsr L 7-1
iS*
LokSIlicr-Ixxstt La3sii
6d8».
Ucdsrllss« >,s ü«r
20
Losr7lssd«»8
t'77877.7 «SL
27777.
177801.8»
. 0' I87.si777.21
LvdsTTTSsxQTiz L«L,7»r
16*
ISL»S»»
s äs--.
El.
27». 8».
ÜL8«,1sr-kl»77. 7
L«L«ur«r il-lsür.TIslLi-
.19*
llsmidsl«
ca».
UsiWLol«, N.9.20
SvdloL El
16*
-8ls8vd8l»
S-^/07-rr
VLss.
Sr-kio!, srUrvL>L«t77.11
trvkled !Iuus 6«»»k77.
20
cvttill^sQ
?>77877U!S8ll
UaS.
Vs1cd87-8s»77.9Z
 
Annotationen