Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0961
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Ldrosot: Lrooo
20
SosdorL
prouuusa
ttsä.
V 1svs^ir»19
Sdüdm- U«1ru7lod
20
81»L.L»vrbaod 8«sss»
Srw.atz.
Voo.
»virsislr. 6§
8dUr«r Otto
17*
Usmülsl»
S«ä«o
Ü«VL.
Lvdvstslnßss, LL-
1»2l»7>»8 4
ttlNior L«r1
19*
»«rmsrwsdsLr nvoLLlSQ
LoL.
1»-osa1ästr»Z9
StWPk Llls»
iS*
v111-M1sssL8lslL L>.2s« UsS.
LoLsudirx «.8.,
VsdudokZrr.ZLL
LlMw VrlsLrlod
19
IWUUlÜvlL
8»L«L
Vdli.
Sd.l'sirlsr ?«1r 4
Sior« orr«
19*
Lormdolw
»
(!»->.
r/oruidolo, 'dslo-
vtllsüslr.l?
StzolliLSLL x,rL1ns»L
20
xdssoladolm 8»-u>su
kltll.
Lodlsss-sro^r.)
LMmsr Lrlod
19*
rLucksrold
proooso»
LSP.
r»1s«rr?tr.5l)
Siws LsrwsuL
18*
Sd«L?orch
SoSsü
«sL.
S02-A!,»1»»V!?1l'.SL
Sa1sd»r-8sr krlt»
17*
Sroodssl
"
L«S.
LsdudoLvir. 19
SasLdoriss« Lrlod
19*
Rooddolm
L. »old«
L».
Mnok!grs1r, 6 s
Sutlsr Ssorg
19
S»r«»rk?dslL
Soxsrrr
Wrssl.
Ss»Ss sss 11
L»»«« Lsldsrlo»
15*
Lssodslw
LoSsn
llksw.
l?«LllK«lL, Llsiwu-
Ü0^7 "11*. 60
r.
r»od«i ««ir«»
20
ksivdiirS
R»rÄ>iEZ
2r».
8 odios s-'.'olks-
d»iW:'>SW'»Z 6
rmwiumssr rrrra»
20
kkorrdslm
8»<tsu.
21».
^«VnoNSU.AS»
kav»rLl»r nLolL
18*
ÜMSSQSSlI
n
2v.
2iursudsL8SL
I»L«1»r «lldslm
19*
xi»m»
Luodssv
2vr-.s1.
6SD-
Msr>ls1r.18
I«LSSrw2L lisoo
18*
LSSSQ
krsuLson
üsl»
l-Lni. Pu11»8l?.12
I»vLo»r 1«S«1g
15*
l-UÜ.TlMd, kSQ
SsSoi»
L8Ä.
r»?. iss. 8
loddol L-Ilsr
20
vvdslu
SSlltWL
ViM.
ksiDisl:?. 2Z1
r«uL1 Llloo
IS*
l!«Nk«1Ö
Lsxsrn
Vdll.
1 MlrlsSsIr^
V. Td»or Lldroodi
20
«og»1sdsn
j-IdUSSSL
2ur.od.
v«m>
rsllov^skss 1
Tdoloor-1 Lo dort
20
I^lxrlg
2or.
liunxlslu.lly
1L,1o >1111
20
lnLslMds^so
L-^or-u
LM.vl.
2r»-
rmL«1«8d Lsn,
8»orSrs1z7.l8
Q»»1s«ii Lrms
18
LorurdSLsr-L
krsrmssL
UsS.
Lid. Vsdsrloelr'. 22
TdosorlsuL Lori
20
LrsissL
SrM-SL
VW.
6-rvnor L»r»m
Id1»1 Lxou.
18*
1Mr»l8
?r-MmsSL
8sd.
?r1«:ar-rvk!-dr. 10
Bd1«1» LI««
18
VSWStzLätz
-
LSä.
KslsdsrLLdr'. 2V
Üd1«1« L»d»r<:
19
Llldsok
LüdvoL
U.üvLi.
8 nSMoso 12
Ntlom a«rd«rL
20
Lorilu.
1'rous!:»«
,Ir».
Loi'LdvlLlsr'Olr.67 d
IL1«rL»r1«^-üotri111»
19 8 LI-sNiL
Lsäsn
0«!I.»r.
2r».
Vvr-öorsIr.ZV
»rmw
Ru>mo Alldolw
20
Ldorslull
Rssssll
U.äsul.
Kovxssos 1)
Idvmo» xr rm
20
kor«»
krs«ss«L
2M7.
L1.N»1<rdsrL>-«8 1
Ido»«s L« MAE
20
LrSssloLb
kdli.
V1rn»«e1i. 2§
 
Annotationen