Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0962
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VsrLsrL
19
UWLM8 SSlldM'8 SoOdvrs
!»tt».«t.
R»r.
7i.lotr1oLstr.20
I.!SL
20
Sswdsrg MMmrx
Srrr.
V«L8»r«»»^r.21
Drost üslono
19*
ISlxslS Ssa«i
0sw-
!I»iPtstr.S)6
IlsLtLs : rräolk
19
8 oodlstistsLt ZsLsir
s»t.»t.
.!attr.
srSsrstr. 4
ri«»kuL /.rlL
19
SrsunsLLksslz NssdrirL
r»L.
vr«r»t * sS
»Ist- Lriaoie
19
Rsrllrr ?rousoorr
°Mr.
ILssiarvir. 2
»Ist- Vlrlotr
so
Ssrllrr "
ÜSD.
SoLlossdsrg 7
»ILtlk rstsr I-«i1
so
VsrllQ -
^rr.
210/;s1k.r>ä»rr.17 8
»111lLLrL.L -IltlSlM
So
r»M0 8«SSl«Lä
ĻS.
L«tts»s»-?ss 10 8
VLI-iEMii LäsIL
so
öorllir l'rsvukZSL
^nr.
k?.1k-dsr8>>ir.19
»IrqStrus LslurLod
so
ISalr^LL olüs.-ive-
AS».
L^s1r>L«^k!v 7
ILttsI 'rrLolL
19*
oksmrrit- S-rvdssL
-:»S.
xodrdirot»,? -rora-
-L»«*r< S
Drdstrsotr LotkIrlsL
so
;?»LosLort' "
Drsol.
81roLtlstr.11
IVUrlvr »MS
so
Ällra«Lv«ig 0ia«ivA.
LÄ,L.
Illit. !taolc»rs tr.^2
rwss-zvQsoL 19* r-1. slLdsrso Ssstrsokovlon.Ssrt.
?t»11o«sxka-idvd«.
»vtt« l'rlt-
19*
.4rrt»»rrsrr krsrrssorr
-Nrr.ot.
0«s.
I«tt>srotr.4^
Irssgsr -ldrstrsiL
18
§1L^ LtvI-mL
u»a.
wrt. *so!larstr.4<»
kvsisa .oll'zEL
so
Svdllts l-rsai-ssrr
Tor.st.
LlM-
Lsopoia-°tr. )S
IrMD LrLolä
so
KLSSSS» llSoSSL
?K11.
LlMtsoü11.->tr- )1
Irsuüs olrlstr
19*
iIsriAvvsr krsirsssL
L.Lsrrt.
SISMltr. IL^tr. 69
Ir«sm LK'osrt
18*
Ss-rrLsLls 8-räSL
r;»s.
Irsruit»-^ ^rlstr
18*
Luvos "
rrsa.
ösrAstr. 76 S
Ir-rit AsriÜÄ
so
SrsuLLLrt ^.N.rrsiisksSQ
Drsol.
r Elstr.16
Ir ntv ..rrist
so
Itsr-Lotr: LkTsrir
!l»a.
DlS.*.grk>tr-7
Ir -iiimML slltrsl»
IS
risdsoL Msssa
U«ttr.«t.
Ist.
gsIl-dsrxLtr.S)
Ir-rrl-i sir» .-«c
19*
r:»nnd«lL L»a«Q
.Nrr.st.
6kuv.
kZsuurkstm, Mtsr-
U«11«»8tr. 2 ,
Irsntr Otto
19*
0dsrDs1Li»Z«L -
OtrSSl»
vQt.Usstc r^tr.M
Irsdsr I>r1ts
19 » r,iE- "
U.Lo-it.
yd, Tlsolcsrktr. 27
rrsldsr „Iltr-Lw
19*
4LÄ>1LrM0-r "
Ttrr.
i^lsdll *sil,I1 »L-
staütsrstr.
IrsiMMl urt
17*
lZssstrslw "
?K11.
i dL., U.7.11
Irsttrsr Uvgo
19
Uarg LoSuwssL ^rorrsoorr kdsr«.
HsrKlslsvrytr. )7
Irisr />.äo1t
19*
RsrrcdsLs SsZ'srir
Tur.
akrvSsriitr.ZI
rorr Troüssl ^rso»
so
OLvrlo l isLdz.rrSLssvL
!»«.
Wusssrstr. 14
Irnms 6sors
19
Mltlstslrr LsxsrL
ILsol.st.
?K11.
prlnsrsZSittaLstr.
)o
?1yr0csts»t, 8«»st-
IrwiL üsrmsE
so
klssLstsS-t SsLsrr
^ar.
Irrm-sr ?r1tr
1?
L llotrslw "
U«L.
»tr.;s
RsnLüotül. 7,'.8 t*. 8!
rootrsa «olkx-ws
19
!>rs
L
 
Annotationen