Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0964
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
W^or Lldsrt
IS
vostor
t'rsussas
?dt1.
Uou.2totr.62
Vültsr Lttssdot
20
-'korsLol«
SÄrtttzz.
Lsä.
LUrsor Luoicol ) «
Vooot« lLmc
IS*
Nstossukvls
?r»»sssL
Lüsui.
PISsIc 101
V»8»1 Lls«
17*
rrsTuLoim
Lsäs»
t.s^.
Ustd.ot.
tw SUtordoLndoZk 2
Vogst Lall trtsürtet»
20
Lrsusdost»
ÜSLSSL
KSt.
Luusssstr.21
VP»1 tistnr-tck
IS
LtSZS»
prsru-ssn
ktitl.
8SLii»uwl- 1Ästr.2S
Voxsl !>uä>»1s
iS*
I.uLi*tgsi>u5sn Lsxsrn
Ldsw.
0M2.«t.
rivot ZL
Vozol psul
19 A LLuodoti»
Luüsv.
^ur.
esri.ot.
lELdstiv, rr.1.6.
Vox»l8»»«uL Isicsd NvL.17*
Luodslw
SSL'ors
«lur.
ilvr.ot.
Lorrgosov 1
!'ds.-M^srts1,
VSL»l8«s»«s «tldslm
15*
Litksrtsl
Lstm»
0»lL.
Isäsudurgsrstr.15
Vosvs ?rit»
19*
tLSLVilStSI
"
rüosi.
Sotilossdorg 6
V«L» prsns
20
LrotL
"
^st.
LrüoLoustr.lO
Votgt Mruso Lss^Mtn 20
Lt-Ssllsn
Sod^sts'
Sur.
LsrxLsukSLso 8
Votxt CNrtstimi
20
Lr«sor!»ov«n
Lrsiusn
r-dtl.
8suKtstr.7ö
Votxt Lotus
IS*
ükyrlottsnds
. i'rousssu xvtl.
üsnudstw ll. Z/9
Votxt üoFdt«
IS*
LstSoldorL
Lotsn
üüsir.
pllllll )7
VottztzläuLsr Ssorg
IS
SlonksudurL
1»SOÜ«A.
8»t.
L>PlsrLtr.27
SÄSltsrdsvL, ,ks
V s txxt losnitsr- t's t snsr
iS*
lUtr^MüSlkou LVorn
rr»ti.
I.1uLoort«L
V.VSlAiS KSN-V-LSNtU
I>r1t» Lons
20
IM>1vL«L
trsusson
^vr.
3od1H«rstr.»1
v.Votxto ^»a.v.Lvnts
tuta«
20
ptrssssus
'
LsÄ.
Ssdlllsrntr.41
Vot^to
20
Lanuovsr
>
t-Slt.
Usu-tstr. 2v6
von Vollllllsuu vrmtsr
19*
Lorlsruüo
Lsltvn
UoL.
Stoxsld. Dästr.ZZ
Volldsrtt Kllkolr-
iS*
Äsrtüstri
"
LsL.
Sstsdsrxstr,56
LMndst», -UKsr-
tsnl.tr. 21
Vols L-11
11*
LorwdstD
*
MlSLI.
Vols Lurt
19 s LroMsoL -stg
»
kkll.
ksdsrstr. 1
votr tut»t§
20
«.sin»
Lssssn
2ur.
2»tUE»rstr.15
Vols LvLsrt
20
Ports
Lsäsn
L»>L.
LL»j-. L-tl«sr»lLz )6
Vomdokk Usus
IS*
Vott«»t1»r
krSULSSL
Ustd.
prlus lisrl ).3t.
Vonusxut t'olt» ä.
20
Lsslsü
"
ll»L.
LoürSLorstr.)7
Vormssut Lsturtsd
20
Lsslon
"
Vom.
I<utdsrstr.6l
Vonttu Äottnsr
22
Ssmdurs
Sosvurs
?vtt.
2tS8SltU»USSL,- «In.
»»8
Vvnt» Lsrt Kultus
20
LsoLsll
i-rsusson
L»L.
S1ui«snstr»17
2to*s1d»uss»,x»-
Vordssd I»r1sLrtot»
2 0
vurdsod
SsLon
N.tsnt.
tsrcit tsrstr.11
Vordsod Lori
19*
LoLsrn
"
«St.
Sto.
Vorlod «oltsr
20
»ol stoLt
Irsussoa
2ur.
LülLSrstr-56

^ulvtu»
 
Annotationen