Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0965
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Vlllplv» «olttzaos
» ».
20
Rolisar
Laodo.«.
M11.
illlsM 64
Ss«L üadrlol
15
LarlariÄ»»
8sL»ll
Ldsoi.
I-lltdor-str.4?
»aol^adalnior «dsi-t
19»
Ltppolldolw
"
LSS.
«olssor RooL
«aolcor Illlov
so
Lorloratr»
"
Lar-.
Lllllükasso 10
NsiaoldsrMr
LaoLor UoikgllllA
19 3
«Lrnvors
"
Ldosi.
n»r
SoAltnor Otto
12»
UlodolkolL
'
US».
rdli.ot.
l^slr-oll d.iiaivg.
> i-ollwarill -ivllru,
19
SlooLsa»
ri-silaosL
Idool.
SorMtr. 80
'^lllldSlD.LlLliviS-
^»8n»r- Lilas
16»
r.«mod»t»
8»a«ll
Ldom.
llolr-oi'sti'. S
äSAUSi' I'rlt»
-o
Lasi»«ll
Iwzrorll
r»a.
«arGtstr. 24
«aMllsr >7oda»ll LSoiL
iS»
rrnidsL
SSÜSL
u«a.
«»Srmr i!ar§itz
19
xrloador«
R0s»«ll
6«L.
Larlotr. S
ii»8n»r 7lla«
17»
Lai
Sonora
Loa.
rorlollAsass 19
Saxaor Slidoim
19
LttlllMd «SSL Soosoll
L. Sollt.
LorUüslsorstr.11?
««Unsr llnslw
15»
l.llL»1«»dak»ll Lsxorll
LdS«.
LwlllLsrotr.S
«oUllollll-Volst Lrld«
so
Valxorloo
kl«Änrrs
»«a.
«lldslsstr. 9
«aldol '/sr-l
iS»
PLorodolm
S»as»
kdli.
So gstr.10
«sid«>m K» aor
19»
AvotlSL
kronsooll
u»a.
WdrtLzaratr,)
'..'LlSdoll üssr-ß
so
Sx«A«r
Sr^orll
u,a.
SorKdslMl'str'. 47
«aläovlc llmio
iS»
UsMLllolw
Sackon
pdli.
S1«LSllolr. 17
>< ISoo Sari üslLrlÄi
so
Motrov
Looicld^--
od».
u»a.
rwriotr. 1
voll -«> lltumiLSi! Linst 1)»
Ls soll
krollsssL
?dli.
- st.
ä»1a8» 48
v»rr - latdansoll Ossär S0
Ls soll
"
Las.
^NMlmstr.?
F ISvoZol Lrnot
19»
V111lll?«ll
Satoll
LSÜ.
Sodi'öüsrslr.L
,-ll1s«»«llll Latd-Ul'llla
20
Srs»o»
Srowoll
»roa.
«lttalotr.S
ialtar ?.rmln
19»
»s^sllllslll!
Sa-rorll
rdli-
LÄ-lldoLstr-.9
'.»Ilor NUT»
IS»
Usrurdolw ,
SaS«ll
u«a.
«'.lr.0t.
-iLolldolm, ir.7.17 1
.Valtor NruiolL
iS»
Lllltsr«
"
Las.
l!««i»>-Lt Z
Sartor-llls voll Valtoro-19»
dsmsoll Lola
Stransdllrs
"
kdli.
Aoraoi'i-tr'.S?
BelitLor- Usus
18»
»LosstlrÄ»
"
a«r.
gStdosrr-IL
Aaltdor »»linkt
so
?roll«soll
Zur.
«llllslol Sluamti'.S
SlllVol-I, »SdSll-
Aaltdvr I.»a»t8
iS»
«»lädst«
SaSoll
i-dli.
datwdok.
VS» «alläsi l'argarot«
so
0d«r1«ttollds.2rollsooll
LSW.
Lsstdov»«st^,4
Sallxsilll »oiwllt
so
Nraosol
rzaÄcldg-Loda.VLti.
Sor^8tr-.29
«Lrllr-ollt üraa
19»
Srlrolan»
öaSoll
rr»a.
Morolr. 22 s
Aass-ltk Nsl»rlod
so
«lttolldllrA
pso^idy.
L«k-.
lüarotallstir. 1)
 
Annotationen