Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0966
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
V«-?k?srLLl1 Lurch
16*
AllüvlmsLsvml ?r°8UL8SL ?t»11.
Zedat»oiki>1»7. IS
Isrlst» /-rrtsu
20
vul 31r-Lt«
»
U8ä.
^W7.8l.
üroriprl»»,» slr.)
'."MSr 88118)7
20
Zsulrss
SsoLssr»
Vs«.
MriSs Lkt».I,ä:chi'.21
«vdsl Lwch
20
6»70sslcsr1dkor» Nsx-srn
V«-l.
LvtirSäsriilr'.IL
Nsdsr SSL 11»
19*
^MtcLwch s.kl.LsSsr»
t'dll.
Sr»1»» s'n1ssi»'.4
^Sdsr ZLds»7l
19
SuuIcsIsSorch
SlSssdur-s I»11.
s'.Qlicho ^slr.26
G
8ur.8l.
?sds»7 Lrmch
2(1
Zsosdsrg
kr»w?ssn
VWI.
iLSsildn-ssrslr. 22
odo? vs»'t»s«1
20
Nsndn.i'x
oiSvndg.
NsS.
liso;! .r-lorichr.^
strsr- Ns ln.
19>
SrUns
liLÜSI»
kl.äarrl.
NroolSMlr.-L
„i-'üs? llo^l
20
ckiu7loii»-»d8
. j'r«rss8»
1U17.
LlolotllSlr.Z
?sds»' ksrl
19»
v»r7AS8dsrii
Sa^sm
"tili.
21«SSlt». läslr. 11
^sds* L»r>1
19*
Vü««s1ts»7l'
Saüsr»
NsL.
lissxslgr» ss l.l lll
t»sux>1
vsdor -?11i»gliL
20
ösSso-SaLor»
V-W.
minss ü Ir. 17
Usslcs-nsr ,11i»s1s
17*
U»llat»s1s
"
tt»11.
?-uu»tls1w, 1.6. S7
Tscksl Lr-nsl
17
Lsmlldsls
"
N.cksrrl.
Vss.sl«
LIvl-rsstMlSlolr.)
Nsclol Nsrdsrl
1>
LSVilLsls
"
ßm-.
»Mr:.L«11»1«1r.11
«Säsl sllsr
20
S8-711L
Pssrv-8SI»
6 sv».
kr'0ui;s1llLsri.*1r-.1)
vokllgrdsoi»,
L's^üsrlcoxk Nsrsam»
20
M1ks1ssk»v«i» "
^ur.
rMi»1os»rs§ 14
FSMusr il^rsl
20
Lss«r» >?rd.i'k-gu
v««.
8Sus«s»7«1i'.4S
«vAsnsr üsirur
20
Mvssnldsl
»
Tvsol.
vllstrsrs d. Itllsr
"sZsusr ^'M7Mrs1s
16*
VI.LvolL
"
vsi!i.
'WÄMiW.L.-
kssrloh ,;n»o
19
LldsrLsIL
'
?1»11.
msrvL8li-.6S »
Lsgsasr Irutslk
20
Ls««»
»
Lolsl 3ot»r1«ö«r
.stl1s?,sr üsILr««
2V
ÜLluzd-noL
Älsstr.ossls» »7.V«!I.
Isüsrldur-isr'slr. 49
»Ls. I.slr-rlvt»-
.. st».,sr -»UL»rr-1
19 II Li^osDsr-g
??suss«t»
^U»7.
r>«»«s1i-. S
SlsLk-.rl l:SQL
19
OlLssdru-z
LslSk»
La«.
LsLsislssli'. 8
r-slüsm«« OssrL
16
>I«Ld»U7L
Lsmlur-k
I.Lsr»1.
ot!l»*s1orchr.1
ÄslSIrrMr Lsr-1
19
tAltrsusar»
Msol.
.r'LU7)»'1rirss8lr'.4
slüssr »uch
19 8
IkUu»
Lsits»
IUI'.
»us 10 d.
sll
19*
8»1-IL
"
oä.
L'sr1s1r-.9
sll Kr«1r»

LarlsiTrül«
"
-!»».
Nslusl^lr'.lL?
8811 Ssss
19 n
LorlürMs
»
L-r».
V It-Äsr-i-lr.42
Isslc rjiÄÄ1r»4,
/Sil liüQS
20
S --»rtncholcsr»
S»°siil-k»s!»
!i»11.
rMrlxsi-gs ??
slls !L11r
19 I? ii ,W»rs1s1i»
"
Vs,!.
Loills*» S»7!il!-.2
olls N ss ,-rlrt»
19
ll-LMvrslstL
'
-Sani.
Nsi>2t»<nr--1»7.2)
Lsr>l5!rul»s,
.s 111 -»rlkur t'sllrc
2<Z
Lsr-1«»7M»s
Stil SS
8«r.
SkchSSl8l*.S4
^MlürnÄs,1 «Ll-
»Sill !kSL
20
Lscrlarut»«
"
^ur.
s111«r»s1»-.6
 
Annotationen