Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 65
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0069
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedstawienia dzieciństwa Meszików w kodeksach. ..

65

Przejściu z jednego etapu do drugiego musiała towarzyszyć seria rytu-
ałów, które nie zostały zarejestrowane. Jednakże słowa wygłaszane przez rodzi-
ców do dzieci, kiedy wchodziły one w „lata dyskrecji” (años de discreción}62,
oraz te kierowane do nich, kiedy wysyłane były do szkół, kiedy już rozu-
miały znacznie więcej, były bardziej powściągliwe, a nie „jak kury” (como
gallinas)63, mogą być może stanowić wyznacznik momentu przejścia. Mowy
rodziców możemy traktować jako ostatnie pouczenie dla dzieci, które stawały
na progu dorosłego życia.
Oczywiście trzeba pamiętać, że włączenie w dorosłe życie osiągało peł-
nię dopiero w momencie zawarcia małżeństwa, kiedy to młody człowiek naby-
wał wszystkie obowiązki i całą odpowiedzialność dorosłych, i dostawał własną
ziemię w ramach Calpulli. Wówczas kończyło się dzieciństwo, a zaczynała się
dojrzałość, będąca inną kategorią społeczną.
Jak już wspomnieliśmy, badania nad miejscem dzieciństwa w społeczeń-
stwach pozwala zarysować nowy obraz życia codziennego. Możemy z innej
perspektywy spojrzeć na formy organizacji społecznej i ekonomicznej, jak
również na panujące wówczas systemy ideologiczne. Jednakże, mimo rozwoju
badań nad rolą dzieciństwa w pewnych okresach historycznych, temat ten na-
dal pozostaje interesującym polem badawczym czekającą na nowe propozycje
metodologiczne, które pozwoliłyby nam wejść w świat dzieciństwa i oddały
głos tej ignorowanej przez historiografię grupie społecznej.
Bibliografia:
Wszystkie ilustracje - reprodukcje wykonane w projekcie:
Proyecto de Investigación Formativa Cosmovisión, escritura e imagen en Me-
soamerica de la ENAH entre 2005-2007. Pod kierownictwem Laury
Rodríguez Cano.
Kodeksy wykorzystane w artykule:
Codex Azcatitlan, Facsímil y comentario de Michel Graulich, Leonardo López
Lujan y Dominique Michelet, Bibliotheque Nationale de France y So-
ciete des Americanistes, Paris, Francia, 1995.
Códice Borbónico. El libro del Ciuacoatl. Homenaje para el año del fuego nu-
evo. Libro explicativo y Facsímil, edición de Anders, Ferdinand, Ma-
arten Jansen y Luis Reyes García, Sociedad Estatal Quinto Centena-

62 Patrz: Sahagún 2000: t. 2, Libro VI, Cap. XVII, XVIII, i XIX 548-563.
63 Sahagún 2000: t. 2, Libro VI, Cap. XL, 655.
loading ...