Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 107
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0111
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Badania etnograficzne Borysa Malkina. ..

107

odbywał się w nocy i łączył się z pewnymi zakazami: nie wolno było w przed-
dzień i do późnego rana następnego dnia wchodzić do rzeki i czerpać wodę. Za-
kaz ten dotyczył również kobiet, który Malkin wspominał w następujący spo-
sób:
Ma to być niebezpieczne ze względu na uroki. Kobiety z naszej chaty też
tego przestrzegały bardzo dokumentnie, więc w tym dniu sami zmywa-
liśmy garnki56.
Ostatnie dni pobytu badacza w interiorze i cała droga powrotna zwykle
nie należała do łatwych. Ogromny bagaż z przedmiotami kultury materialnej
oraz spreparowanymi okazami herpetologicznymi i entomologicznymi należa-
ło najpierw dobrze zapakować i przygotować do trudów kilkudniowej podró-
ży. Opuszczając wioskę Kofanów Borys Malkin z pomocą Indian załadował
obiekty do wielkiego czółna, które okazało się niemal za ciasne. Kilkugodzinna
podróż przebyta podczas ulewnego deszczu w indiańskiej łodzi wiodła w dół
rzeki San Miguel do Puerto Colon. Stąd dalsza droga prowadziła do Lago de la
Cocha i po ponownym przepakowaniu, ciężarówką 13 godzin do bazy w Cali57.
Tutaj rozpoczęła się żmudna praca przy segregacji eksponatów, uzupełnianiu
informacji dotyczących surowców, z jakich zostały wykonane oraz ich prze-
znaczenia. Tak przygotowane obiekty posiadające pełną dokumentację czekały
już tylko na wysyłkę do odpowiedniego muzeum.
Największy zbiór liczący 189 przedmiotów kultury materialnej Indian
Kofán pochodzący z kolekcji Borysa Malkina, przechowuje dziś Museum der
Kulturen w Bazylei58. W American Museum of Natural History w Nowym Jor-
ku59 znajduje się ich 80, zaś w Glenbow Museum w Calgary w Kanadzie 5160.
Eksponaty omawianej proweniencji znajdują się także w zbiorach czte-
rech muzeów polskich61. Najwięcej - 49 obiektów - posiada Muzeum Etnogra-
ficzne w Krakowie62, kolejnym jest Muzeum Narodowe w Poznaniu z liczbą
23 pozycji, nieco mniej bo 17 przechowuje Muzeum Narodowe w Szczecinie
i wreszcie na końcu plasuje się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warsza-
56 Kronika Borysa Malkina spisana dla Heleny Przestalskiej, Santa Rosa 15 X 1970, s. 5.
57 Kronika Borysa Malkina spisana dla Heleny Przestalskiej, Cali, 12 IX 1971, s. 6.
58 Raport nadesłany przez Sarah Hess asystentkę Działu Ameryki Museum der Kulturen
w Bazylei (mail z dnia 30 X 2008 r.).
59 http://anthro.amnh.org/anthropology/databases/common/public access.cfm?database=south
60 Materiały nadesłane przez Ewę Smithwick, byłego kustosza Glenbow Museum w Calgary.
61 Kwerenda przeprowadzona w muzeach polskich przez autorkę tego artykułu wykazała
w sumie 94 obiekty Indian Kofán.
62 Muzeum Etnograficzne w Krakowie przez wiele lat, począwszy od 1969 r. otrzymywało do
Brysa Malkina w darze zbiory kultury materialnej Indian Ameryki Południowej, posiadając dziś
imponującą kolekcję liczącą ponad 1000 obiektów; Zachorowska 1998: 101-141.
loading ...