Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 5.2015

Page: 34
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2015/0038
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
34

Miriam Judith Gallegos Gómora y Ricardo Armijo Torres

Summary
Clay figurines and their clothing: feminine identification features
IN THE WESTERN REGION OF THE MAYAN CULTURE IN THE LATE CLASSICAL PERIOD
In the plastic representations of the pre-Hispanic world, various cultures - Maya
Chontai among them - marked some of the distinctive features of their identity.
They emphasized the garment or the body elements that were more significant
for them. Women and men were portrayed to scale, conforming an emic des-
cription of the way they auto-defined themselves. The physical representations
of the ancient inhabitants of the State of Tabasco — south of Mexico - are found
mainly reflected in stone sculptures, vessels and clay figurines. However the
most important collection is formed by the latter. The figurines establish a divi-
sion - via the clothing, ornaments, hairstyles, headdress and even their physical
position - of gender, origin, activities and hierarchy corresponding to each in-
dividual. Also, the designs, the ornament composition decorating the capes, the
laincloths, or the huípil reflect part of the cosmovision of this culture during the
Late Classical period.

Streszczenie
Gliniane figurki i ich stroje: kobiece cechy identyfikacyjne w zachod-
nim OBSZARZE KULTURY MAJÓW W OKRESIE PÓŹNOKLASYCZNYM
W czasach prekolumbijskich różne kultury - wśród nich Maya Chontal - pre-
zentowały w przedstawieniach plastycznych charakterystyczne elementy swojej
tożsamości. Twórcy podkreślali ważne elementy strojów lub części ciała. Kobie-
ty i mężczyźni byli przedstawiani zgodnie ze skalą odpowiadającą przypisywa-
nemu opisowi emicznemu. Fizyczne reprezentacje starożytnych mieszkańców
stanu Tabasco w południowym Meksyku można odnaleźć przede wszystkim na
kamiennych rzeźbach, naczyniach i w formie glinianych figurek. Te ostatnie
właśnie tworzą najważniejszy zbiór. Figurki można pogrupować - analizując
stroje, ozdoby, fryzury, nakrycia głowy, a nawet fizyczne ułożenia - na grupy
pod względem płci, pochodzenia, działalności i hierarchii każdej osoby. Także
wzory, kompozycja ozdób zdobiących kapelusze, przepaski lub huípil odzwier-
ciedlają elementy kosmowizji tej kultury w okresie późnoklasycznym.
loading ...