Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 5.2015

Page: 146
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2015/0150
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
146

Mayela Flores Enriquez

Streszczenie
Panorama badań nad wzornikami hafciarskimi w Meksyku
W Meksyku, przede wszystkim w ciągu wieku XIX, opracowywanie wzorów ha-
fciarskich było zajęciem bardzo popularnym wśród młodych dziewcząt. Obiek-
ty te, które ukazywały powtarzalność pewnych ornamentów i sposobów wyko-
nania, stały się wzornikami demonstrującymi rodzaje technik hafciarskich. Były
one przedmiotem wielu studiów, szczególnie w ujęciu historycznym, etnogra-
ficznym, archeologicznym, czy opracowań związanych z restauracją. Pozwoli-
ło to na wyodrębnienie głównych koncepcji, które miały wpływ na wytyczenie
schematów determinujących dotychczasowe podejście do tematu. W prezento-
wanym artykule dokonano przeglądu różnych koncepcji badań, które ukształ-
towały refleksję dotyczącą wzorników hafciarskich w Meksyku, uwzględnio-
no także studia zagraniczne. Zaproponowano również ujęcie z zakresu historii
sztuki pozwalające na nowe ustalenia i możliwości analizowania tych obiektów
będących elementami kultury materialnej. Kobiety, które zajmowały się opra-
cowywaniem wzorników, można postrzegać jako artystki, mistrzynie swego fa-
chu, których wirtuozeria przejawiała się w klasie samych obiektów będących re-
zultatem poświęconego czasu i niezwykłej sprawności manualnej.
loading ...