Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 7.2017

Page: 13
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2017/0017
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2017, nr 7

ISSN 2299-260X

Przedmowa

(Anty)estetyczne poszukiwania oraz zaangażowanie polityczne
I SPOŁECZNE W SZTUCE W ARGENTYNIE XX I XXI WIEKU
Katarzyna Cytlak
Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos
Universidad Nacional de San Martín
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Obecny numer czasopisma Sztuka w Ameryce Łacińskiej zavÁzxa. wybór arty-
kułów dotyczących sztuki w Argentynie, przygotowanych na tę okazję przez
naukowców z tego kraju. Niemniej jednak temat tekstów krytycznych wcho-
dzących w skład siódmego numeru czasopisma nie może być zdefiniowany jed-
noznacznie jako „sztuka argentyńska” - kwestia rozwoju kultury w Argentynie
wykracza poza perspektywę jednonarodową i monokulturową. Artykuły wy-
różniają się szczegółową analizą nie tylko wydarzeń artystyczno-kulturalnych,
ale także ich politycznych i społecznych kontekstów. Cele badawcze autorów
artykułów tego wydania Sztuki w Ameryce Łacińskiej powinny być postrzegane
przede wszystkim jako odpowiedź na głęboką potrzebę przemyślenia roli histo-
riografii i krytyki sztuki w Argentynie. Wiele kontrybucji składających się na
ten numer Sztuki w Ameryce Łacińskiej stawia pytanie - powracające w kryty-
ce i historii sztuki regionu - odnośnie do roli kultury w momentach kryzysu: jej
funkcji w kontekście reżimów autorytarnych, a następnie w okresie po zakoń-
czeniu dyktatury, w momentach załamań zarówno politycznych, jak i ekono-
micznych (takich jak rok 2001 w Argentynie) czy wreszcie wobec niedawnych
loading ...