Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 7.2017

Page: 55
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2017/0059
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Vanguardia y revolución como ideas-fuerza en el arte argentino

55

Summary
Avant-garde and revolution as the main thrust of the Argentine art in the
1960s
The purpose of this work is to indicate the ways in which art and left-wing poli-
tics expressed themselves duimg the “long decade”. Avant-garde and revolution
worked then as the art main thrust. The extensive repertoire of artistic manifes-
tations reveals that from the encounter of these two concepts diverse and som-
times opposing poetics and artisitc-political programmes arised. The metaphors,
although most dissimilar, overlap and mix up with each other in the same sub-
jects in a vertiginous way. In spite of their diversity, they are united by the com-
mon understanding of the art as being capable of influencing the human life.
There are plentiful of war metaphors: the art is perceived as activating and deto-
nating power. The text proposes possible interpretations of the links between the
art and the politics in the period of time investigated.

Streszczenie
Awangarda i rewolucja jako główne idee argentyńskiej sztuki lat sześćdzie-
siątych
Celem niniejszej pracy jest pokazanie, w jaki sposób sztuka i polityka lewico-
wa wyrażały się w czasie tzw. długiej dekady. Awangarda i rewolucja stały się
wówczas głównymi ideami świata sztuki. Na podstawie szerokiego repertuaru
działalności artystycznych można dojść do wniosku, że z połączenia tych dwóch
konceptów narodziły się przeróżne, czasem zupełnie sprzeczne poetyki i pro-
gramy artystyczno-polityczne. Metafory, choć najbardziej rozbieżne, nakłada-
ją się i przenikają w obrębie tych samych tematów w tempie przyprawiającym
o zawrót głowy. Mimo że są tak różne od siebie, tym, co je łączy, jest przekona-
nie o doniosłej roli sztuki jako siły wpływającej na jakość ludzkiego życia. Wie-
le z nich to metafory wojenne: postrzegające sztukę jako siłę sprawczą, jako de-
tonator przemian społecznych. Tekst prezentuje możliwe interpretacje powiązań
pomiędzy sztuką a polityką w tamtym okresie.

tłum. Katarzyna Szoblik
loading ...