Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 7.2017

Page: 77
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2017/0081
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Arte y comunismo en la Argentina en la primera mitad del siglo XX

77

Saítta 1999 - S. Saítta, Futurism, Fascism and Mass-Media: The Case of Ma-
rinetti’s 1926 Trip to Buenos Aires, “Stanford Humanities Review”,
vol.7, n.l, verano 1999, pp. 31-47. https://web.stanford.edu/group/
SHR/7-l/html/body_saitta.htmI.
Sendra 1993 - R. Sendra, El joven Berni y la Mutualidad Popular de Estu-
diantes y Artistas Plásticos de Rosario, Rosario 1993.
Wechsler 2002 - D. Wechsler, Intersecciones entre arte y política. Obras y
textos de Antonio Berni (1929-1935), en: Instituto de Teoría e Histo-
ria del Arte “Julio E. Payró”, V Jornadas Estudios e Investigaciones,
Buenos Aires 2002, pp. 493-502.
Summary
Art and Communism in Argentina in the first half of the 20th century
The purpose of this article is to reconstruct and analyse different aesthetic atti-
tudes presented by the Commuinst Party of Argentina from its creation to 1948.
On the basis of an analysis of the newspapers and journals the subject of the so-
cial role of art and artists is brought back under discussion, with opinions of fa-
mous party leaders, artists and writers. Moreover, the relations of visual art man-
ifestations (realistic and concrete) with the Party, as well as the role of Argentina
in the promotion of the socialitic realism as an official aesthetic current of Com-
munism are investigated.

Streszczenie
Sztuka i komunizm w Argentynie w pierwszej połowie XX wieku
Celem niniejszego artykułu jest zrekonstruowanie i analiza różnych postaw es-
tetycznych podtrzymywanych przez Komunistyczną Partię Argentyny od mo-
mentu jej powstania aż do 1948 roku. Na podstawie analizy źródłowej materia-
łów prasowych ponownie podjęta została dyskusja na temat roli sztuki i artystów
w społeczeństwie z uwzględnieniem opinii wyrażanych przez sławnych przy-
wódców partyjnych, artystów i pisarzy. Ponadto przeanalizowane zostały rów-
nież relacje artystów z Partią widoczne w sztukach plastycznych i rola Argenty-
ny w narzuceniu realizmu socjalistycznego jako oficjalnej estetyki komunizmu.

tłum. Katarzyna Szoblik
loading ...