Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Abati Olivieri Giordani, Annibale degli
Marmora Pisaurensia Notis Illustrata — [S.l.], 1738 [Cicognara, 3139] [VD18 11418427-nXX]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.24934#0285
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
AMpliori ccrce commentario illuRranda eiTet pulcherrhpa
hxc & rariilima snscriptio , qtium novum' nobis militiac
gradum eshibeat, qui neque ab antiquis Scriptoribus memora-
tur, neque in vetustis Inscriptionibus-occurrit . Sed iliud mi-
hi evenire video , quod Scriptoribus fere omnibus accidit , ut
properanti similis quanto propius finem operis attingo , tanto
ocyus pervenire ad iilum felHnem.

AEQ^ IIIPL. AV.REL. A. Equiti Triplarz , seu Trlplario
sive Triplicario Aureliani AuguBi; tam Equites , quam pedites
annonarum numerum duplicari. sibi meiuiise jam satis ex anti-
quis Inscriptionibus esploratum est. A modo Eipendii, quem
accipiebant, nomen illi fadium . Sesquiplares , qui annonam
unam semis accipiebant ; Duplares , qui duas . Dvglares seu
Duplicariosy sive, ut habent Inscriptiones, Dupliciarios memorat
Varro lib. IV. de L. L. Duplicarii dicli , quibns ob isirtutem
duplicia cibaria, ut darentur , inftitutum . Dugiares & Sefqui-
flares Vegetius lib. II. cap. 7. Armatnmz , inquit , dupiares,
qua binas confeqmmtur annonds , fefquiplares , qua unam smis.
Atque hi porro non raro in vetuiiis lapidibus inveniuntur.
Triplares vero seu Triplarios unica h^c producit Inscriptio,
qu& profedlo Iianc ob rem quanti facienda sit, nemo non vi-
det . Utinam e terrx visceribus alius aliquis effodiatur lapis,
qui quadruplares ac quintiplares proferat, quos omnes in an-
tiqua militia fuisse dubitare nos non sinit inslgnis locus in-
ceni authoris de Rebus Bellicis Notitits Imperiorum adjundi,
quem a G. Stevukio in Commentario ad Vegetium, jam alla-
tum, recudere iterum operre pretium esi , quum mirifice In-
icriptionis nostras Triplarem iilustret . Ad enormia, inquit il-
le, militum alimenta ratione non incongrud prohibenda <vemamus:
quorum caussa totius tributaria funBionis labordt inlatio . Sed
ne tanta confujionis molem occupatio AuguBa fastidiat , breuius
tam diuturni erroris exitum declarabo . Militaris ordo ftipendiis
aliquot gerd&is, ubi ad quinque <vel eo amplius annondrum emo-
lumenta pernjenerit , ne hac diutius percipiens Rempublicam gra-
*vet, honefta mifsione donatus, <vacans febi otio gaudeat abfolutus.

F. ABVCIVS . Reliqua Inscriptio planaest. Fecit Abucius
Fiu.s JSlatione Vindelicus Commiiitoni suo bsne merenti«
 
Annotationen