Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
C L I.

w

PAsserii mei fortunac tribuendum puto , ut qugc in asdium
suarum vestibulo servat antiqua Marmora, omnia ferme
peculiari observatione digna sint . Superior Inscriptio Equi-
tem Triplarem protulit, hasc Gallieni Augusti Libertum a gem-
ma potoria . Libertos a Laguna ieu Lagena, a cyat9, a pocu-
lento argento, ab argento potorio, ab auro jtotorio , ab auro gem-
mato, plures jam, antiquae Inscriptiones exhibuerunt. Liber-
tus autem a gemma potoria nunc primum ex hac singulari In-
scriptione prodit . Romanorum luxum eo perveniste , ut ex-
cavatis in poculorum modum rarioribus gemmis biberent, ani-
madverterunt jam , cumulatisque veterum Scriptorum teftimo-
niis probaverunt Jo; Meurtius de Luxu Rom. cap* VIII. &
Stanislaus Kobierzyckius lib. II. de Luxu Romanorum cap. 10.
Gallienum luxui apprime deditum pingit Trebellius Poliio in
ejus vita , & illius quoque pocula describit . Bibit, inquit,
in aureis semper joculis , aspernatus •uitrum, dicens nil eo ejse
communius . Gemma tamen, non aureo poculo bibiste Inscri-
ptio nostra evinqit.

Parte iasva hujus marmoris alia visitur Inscriptio literis ru-
dioribus efformata , quam diverso charastere Typographus ex-
pressii « Hinc suspicari licet , defundo jam Amazonio , ejus-
que cineribus oilx in Coiumbario litx consignatis , ac tituio
superimposito , inlatos Cornelix Augustx iibertas cineres in
proximam oliam ( binae enim in unoquoque ollario , sive co-
lumbarii locuio olix constituebantur , ut ex Fabretto , Blan-
chinio & Gorio notum est ) inscriptumque iilius nomen &
officium titulo jam parieti xneis vel ferreis clavis infixo; id-
circo marmorarium pari elegantia pofterioris Inscriptionis lite-
ras efformare non potuiste.

A. CALAMfSTRO. Inter plurima, qux ad comam ornan-
dam adhibita fuerunt instrumenta, principem locum obtinuifte
videtur calamistrum, acus nempe major, qua calesaBa & sron-
ti adhibita intorquet capillos, ut tradit Servius ALneid. XII. 10©.
Calamislra, ait Varro lib. IV. d,e. L. L. qtiod heis calesafteis in
cinere capillus ornatur • Quanta arte quantaqu.e luxuria femi-
narum Romanarum capilli in cirros,T & cincinnos disponeren-
tur ex antiquorum Scriptorum testimoniis ostendit superius lau-
datus Stanislaus Kobierzyckius lib. I. de Luxu Romanor. cap.
<5. Porro ii, qui calamiftris comam intorquebant cinerarii di-

ceban-
 
Annotationen