Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

CTORES PARIETARII in veteri Inseriptione 'apud Reines.
€1. XI. n 2. quam iterum dedit Sponius Miscellan. Sed. VI*
p. 233.. Edit. Lugdun. De his disserit PanciroL de Corpori-
fcus Artificum n. IX.

MAGISTRI VICI . Scilicet vici illius > in quo Porticum
sua pecunia refecerunt * Ti. Claudio . Cn. Calpurnio Pisone
CoiT. ab anno U. C. DCCXLVII., ab Augusto Magiiiri vico-
rum instituti fuerunt . Sveton. in Aug. cap. 30. tyatium Ur-
bis in Regiones , •vicofque dinjijit , injhtuitque , ut illas annui
Magifiratus fortito tuerentur, hos Magijlri e glebe cujusque njici-
ni& eleEli. Dio lib. LV. MagiEIri 'vicorum ex jlebe conjhtuti
funt r quos Sthenojarcos dicimus . Quod patet & ex antiquis
Inscriptionibus apud Grut. p. LXXlX. 5.. & Fabrett. de Co-
lumn. Trajan. Cap. IX* p* 273. ut idem Fabrettus odendit
Inscript. Domest.. Cap. II. pag. 103. Horum munus vicos
tueri , & Compitalitiis praeeste , qux jr&textati saciebant telte
Asconio in Ciceronem •. V. not. CXXXU. ubi doclistimi
Antonii Francisci Gorii Commentationem dabimus.

X I L

INscriptionem hanc ad Pontem Isauri stetiste integram eo
pa6to , quo illam edidimus, omnes Lapidum Pisaurensium
Colie6tiones tradunt . Verum ea, qux ab hinc annis: septua-
ginta a Dominico de Abatibus Oliverio Patruo magno meo
concinnata est , tradit lapidem praetereuntium curruum rotis
non mediocriter exesum, legrq: solum

/ . . . . LAMINIVS

. * . VA PECVNIA.

Addit infuper haud exiguam ejus partem terra obrutam , dum
vise publico Decreto istaurarentur .. Totum deinde lapidem
occultatum fuiste,. non dubito, in altera recentiori viarum re-
paratione , quum congestis ibi maceriis altior via fa6Ia est..
Deest Inscriptio in Colle6tione M. Antonii Gozzei.

C . FLAMlNIVS . An C. Flaminitis , qui Pontem , quo
Isaurum preinimus , sua pecunia xdiiicavit, fuerit is, qui Cen-
sor viam Flaminiam stravit , quis neget , aut quis affirmet ?
Equidem C* Censor ille, qui viam non suis , sed Reipublieaei

sum-
 
Annotationen