Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
c v r i l


SAC. B AC... fortassse Sacerdos Bacchi . Feminas Bacchi Sa~
cerdotes in Bacchanalibus memorat Livius lib. XXKIX.
cap. 13. Famulam Bacchi Inlcriptio Gruter. pag. CCCXVIII.
12. Sacerdotes vero Liheri mares vetus item Inscriptio Colle-
stionis Donianse Cl, IV. 7,

C I X.

TYpographus dum prcelo sragmentum hoc Inscriptionis su-
bjiceret , duas lineas omist , secundam nempe & quar-
tam, quod pene serra deletas essent ab impiis hominibus, qui
antiquum, & literatum marmor in usum catara£te misere ce-
dere voiuerunt; iis restitutis ita se habet Inscriptio.

. ATTIV3 . C . F X

ET C . ATTIO C . F 3

>

V IS IDI A E M . F

C . ATTIO C . F .'

| M . VISIDIO M . F )

!_)

C X I.

EXstabat olim hacc Inscriptio Pisauri in iEdibus Nobb. de
Julianis; inde a Cl. Fabretto, dum Pisauri degeret Car-
dinali Cerrio de Lateri Legato a consiliis, acquisita, ejuldem
clariilimi Viri Urbinati suburbano cessit, ubi plurimas illas ln-
scriptiones Rorna, ac aliunde aduedas cumulavit, quas lnscri-
ptionum Oomeiticarum nomine eruditis commentariis illufiratas
in pubiicam lucem emisit. Gratulemur itaque inscriptioni no-
strx, qua: & in fronte illarum iEdium collocata elt , & insi-
gni commentatione ornata, quam hic damus ex Cap. V. Insc.
Dom. n. XV.

De intellestn etiam hujus a^ellationis DELICAT1 contentio

*viget
 
Annotationen