Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXI.

$3

TAbulam hanc marmoream bifariam divisam , ac aliquibus
literis in rpso medio mutilam Hieronymus Arditius in
iis; quas alias laudavi, MSS. annotationibus testatur repertam
fuisfe A. D. 1565. ad D. Clarse cum aliis basibus, ac mar-
moribus pulcfoerrimis , quorum maxima pary a Republrca Fa-
nestri postea animose comparara, cessit in opus fontis, qui in
majori illius Urbis platea conspicitur.

Vulgavit primtis foane rnlcriptionem Grur. p. CCCCXLVIT.
6. sed foede corruptam; posterius fragmentum iterum dedit p.
MCIII. 4. Emendatiorem edidit Fabrettus Inscript. Dom. cap.
X. 207. y nec tamen emendatissimam . Demum Gorius rursus
illam in Syntagm. Dorriano Cl. V. 16. recuditverurn nec is
pundum tulit, ut apparebit . Gorius insuper annotatione sua
Inscrrptionem nostram exornavit, quam foic v ne dobtjffiini viri
commentatione nostrates fraudentur, integre describo.

JP. Alsius' Semnianus,, Eqtta■ publico ornatusy Quafior, Duum^vir^
Quinquennalis Visaurensiunr in Camilia Tribu cenfus fuit ,. quem
biga pofita honora<vit Tlebs Urbana Tifaurenfium ex &re conlat$
Decreto■ Decurionum . Scatet pluribus mendis hac Infcriptio apud
Gruterum in 6.- CCCCXLVII* non paucis i-tem apud Fabrettum
Cap. Xn. 207. In aho Gruteriano lapide eadem honoris caus~
sa e xprimitur dedicationis' Biga positA in honorem pr&sj-antium
rvirorum in 1. p. CCCLII., in qua T. Ancharius Tnscus lauda-
tur, CVl TRIMO uVLRO BIGA TOSITA OB EXIWIAS LI-
BERALITATES ET ABIHSlDAjSTTISSIMAS SINE EXEMTLO
LRRGITIONESy qua ipsa •verba in ho-c quoque lapide occurrunt.
BG TOS hoc eff BIGAM TGLSVlTr W BIGA TOSITA quod magis
placet. Viris igitur egregie de Republica meritis, qui insigni ali-
quo benesicio populum sibi denoinxisset, largitiones dedisfent, item-
que spe siacula, ludos, munera gladiatoria edidissent, pofita suit
in eorctm honorem biga addito titudoy Infcriptione in Theatris,
in Bafilicisy in Foro r & in loco Colonia, <vel Municipii maxime
consptcuo , ut in memoria posierorum Aternum 'virverent . In bi-
gis pofita efsigies ejus Viri, qui tanto hornre ornabatur , uti ex
vnarmore Gruteriano collegit CL V Valerius Chimentellius de Ho-
nore Bisellii Cap. XLI.y quo de Bigarum honore in homrem illu-
Jlrium 'virorum gositarum luculenter dijseruit . Hxc Gorius.

P . ALFIO en primum Gruterianx editionis mendum v habec
«nim PALPiO.

GAM..
 
Annotationen