Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Vr Ulgavit Gruterus p. CCLXXII. 8. Ex designatione secun-
di Consulatus Philippi, quem gessit Anno Ch. CCXLVII.,
eruitur, hanc illi Inscriptionem a Pisaurensibus positam fuisse
Anno Ch. CCXLVI*

XXI.

JJ Didit Gruterus p. MLXXXV. 12. ; & ex eo Bandurius
JCj in notis ad Nummos aureos Salonini Valeriani , Gallieni
Aug., & Saloninx filii.

XXII.

H Anc Inscriptionem, quae ex Atrio Ducalis Aulx in Prx-
torium superioribus annis translata fuit, vulgavit Grute-
rus pag. CCLXXVI. 3. Quando eifossa fuerit diximus supra
Not. IV. positam fuiise eodem ferme tempore , quo altera ,
quam n. IV. collocavimus, vel ex eo evincitur , quod utrius-
que idem C. IVLIus PRISCIANus CVRAm egerit . Quando
autem utraque posita fuerit, jampridem docuit laudatus iEmilius
Mancinius in Prxfat. ad Statut. Pisaur.: tres enim^ inquit, Au-
relianus habuit 'viElorias in Italid, unOrm juxta Flaeentiam, aliam
juxta Ticinum^ aliarn, ex qud h&c Statua fuit ereEia juxta Me-
taurum Tlnmen, cb* Urhem Fani. Idem tradit Sebastianus Mac-
cius lib. I. de Port. Pisaur. Cap. XII. his verbis t Fuit au>
tem Aurelianus Imperator 'vi&oriojisfimus, & fortunatijsimus; ex
tnhus namque csrtaminihus in Italid 'vi&oriam reportanjit, semel
juvta Flacentiam , iterum apid Ticinum amnem , tertium inter
Metaurum Flumen, ac Fanum Fortuna : atque j>roj>tcr hoc ei hac
Statua fuit erelia . Hujus Metaurensis Vi&orix meminit Au-
relius vicftor in Epitom . IJie in Italid trihus praliis <vi£ior
fuit apud Placentiam^ juxta amnem Metaurum, ac Fanum For-
tuna, yosiremo Ticinenjibns in Campis. Qua vero* de eaufsa do-
stiiTnnus Anselmus Randurius Tom. I. p. 38. ad Placentinain
Aureliani Vi&oriam inscriptionem nostram pertinere putaverit,
prorsus non video ; quum prxlertim xquius fuerit, Pisaurenses
Statuas ei posuilTe ob Metaurenlem Vidoriam, tum ob sum-
mam loci vicinitatem, in quo fusi hostes fuerant, cum etiam,,
quia earum sxvitiam perpessi fuerant , adeoque eo major fue-

G 2 rit
 
Annotationen