Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
20 T

occurrunt , illustrarunt jara Sen. Bonarrotius Vetr. Ant. Tab.
24. fig. 2. & P. Lupi in Comment. ad Lpitaph. S. Severx.
Inscriptionem claudunt anchora & avicula, Chrirtianorum sym-
bola, quorum, aliorumque qux deinceps occurrent, ab Audo-
ribus Romx lubterranere, a quibus plenissime iiluflrata sunt,
explkatio erit petenda.

C L X I.

SAn&as genorosx Martyris reliquias marmor hoc clausisse,
pairna in eo sculpta docet j V. Ci. Boldett. iib. I. cap.
5j, & seqq.

C L X I I.

DOlendum sane pulcherrimam, pluribusque rebus scitu di-
gnissimis refertam Inscriptionem ab impiis hominibus,
quos appeilare polsem , tam sxve truncatam fuisse . In Chri-
Itianorum Monumentis non raro femina manibus expansis re-
prxsentatur, orationis symbolum, ut Viri dodi animadverte-
runt . Supra ipsius mulieris caput hieroglyphicum quoddam
visitur, quod nusquam alibi me deprehendiise memini: fortaise
SacrosanCtum Divinx Triadis Myiterium exprimere felices illi
Fideles voluerunt, cui in perpetuis precibus inh^rere tenerrur;
Columba ramum olivas prxferens frequens ess:; non ita frequens
ciitula Sacris Evangeiiorum Voluminibus recondendis accomo-
data . Additur uitimo ioco panis quadrifidus , quo inesFabile
Eucliariflix myflenum denotasse Chriflianos nemo nescit.

C L X I I I.

Tp Rxclarisslma hxc Inscriptio non huc Roma adve6ta fuit
Jl ut reliqux omnes Chriflianx; eam enim in ceiia vinaria
egregii C hirurgi Phiiippi Bertuccioli fortuito a se reper-
tam , Passerius nofler , sumptibus , precibus , laboribus mi-
nime parcens , Museo suo adjungendam curavit . Inde suspi-
cari possumus in Cryptas Pisaurenses aliquando penetrasse ali-
quem, arque ex iis pretiosum marmor detulisse . Faxit Deus
ut quemadmodum his ipsis diebus Veterum Pisaurensium Sa-
crum Lucum insanientis populi Votis, Idolis, Aris, Oblationi-
bus refertum, post tot sxcula detegere mihi contigit, ita vere
Sacra Christianorurn Monumenta reperire etiam contingat, ea-
que osculari , pri-mosque ilios Chrifli Athletas ,. quorum san-

C c guine
 
Annotationen