Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
vn

O LE NT ii, qui vetuilas Inscriptiones suscipiunt
illustrandas, longam de iilarum prxilantia & uti-
litate instituere orationem , qua illorum sibi ani-

mentationes veluti inane negotium contemnunt.
Verum tamen ab utitata consuetudine recedendum mihi eise
arbitror; hoc enim argumentum non modo a do&issimis Vi-
ris summo ingenio , exquisitaque do6Irina ita pertra6latum
efl: , ut nihil prose6to novi asserri posse existimem , sed etiam
inutiie prorsus , & supervacaneum his temporibus videtur >
quibus Antiquitatis ssudia maximo reipublicse literarix bono
adeo invaluerunt , ut nemo ferme sit literis vel leviter in-
ssrudus , qui ea summo in pretio non habeat , avidusque
non ample6i:atur . Hinc tot egregia rnonumenta , quas in te-
nebris , situque antea jacebant , prodierunt ; hinc sua certa»
tim quxque Urbs iliustrare atque edere aggressa esi£ . Verum
in hac luce , qua tota pene Italia perfunditur , unum fere
Pisaurum , nescio quonam fato , ex tot doftissimis civibus
neminem adhuc habuerat , qui prxter nudam marmorum coi-
le6tionem , neque illam satis accuratam , aiiquid ad ea con-
servanda , aut iiiussranda contulerit . Inde mihi , qui do-
£h*ina omnibus , charitate in patriam nemini concedo , mi-
rum enatum desiderium utrumque prxssandi . Primum itaque
a Senatu magnis precibus obtinui ut si Viri crearentur ad
Inscriptiones tutiorem in locurn comportandas ; partim enirn
jacebant in porticu Palatii, partim aeris inclemebtiae, & ple-
beculte , impiorumque hominum injuriis eranc in foro pisca-
rio expositas . Deinde quum illas si Viri in aula , in qua
prxtor jus dicit, Bdnchi vulgo appellant , eollocassent , czpi

cas,

mos concilient , qui eruditas hujusmodi com
 
Annotationen