Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
144

pertinere arguit cognominis in C. Lartio , & M. iEbutio de-
feCtus , archaismi yotentiffimum indicium , inquit Fabret. Infcr.
Dom. Cap. iil. p. 240. , quum yrisci illi ac pultiphagi Quiri-
tes cognomina , tamquam satis solo nomine & trihu noti essent,
omittere soliti essent . Profe&o Ulpianus, & Gellius recentem
suorum temporum abusum designare videntur.

X L V I I. X L V I I I.

1N Colle&ione Doniana exstat haec Inscriptio Cl. I, 35. pa-*
rum accurate descripta . Deficit alterius lapidis pars (duo-
bus enim lapidibus continetur) qua; Seviratus iterationem exhi-
bet. Quo patfto h<cc iteratio inteliigenda sit, diximus Not. VIII.

L I V*

HOspes & Hospita cognomina sunt Romanis hominibus
usitata , ac saepenumero in antiquis Inscriptionibus oc-
currunt . V. magnum Gruteri Indicem . Vettiam d- l. Ho-
spitam dedimus n. CXLIV. In hac tamen Inscriptione aliter
rem se habere arbitror, propterea quod Sewerina cognomen est
feminx , cujus gentilitium nomen omistum est; Quod si alte-
rum ejusdem Severinae cognomen Hospitam fuiste quis vellet,
pluribus enim cognominibus appellatas fuiste feminas satis con-
llat, is in marmore deeste aliquid fateri cogeretur, semina sci-
licet , vel quid simile , cui san&issimae epithetum referretur •
Aliud igitur Hospita nomine significari facile mihi persuadeo.
Potuit enim Severina a P. iElio Hospita dici , vel quia cum
ea hospitium illi fuisset , quo jure nihil apud Veteres fuit an-
tiquius , nihil san&ius ; vel quia apud ipsam hospitaretur in
hyberna dedu&us: Hosffttes enim dicuntur in !. un. C. de Sal-
gamo milit. non praestan. qui milites in hyberna dedu&os
domi suae habent; quod ofticium, dum ha:c fcribo, exteris co-
piis per summam injuriam prasstare cogimur . Sed & Hospi-
tae nomine conjux intelligi pofle mihi videtur . Id ne teme-
re quis di&um putet, animadvertendum in primis est, miliri-
bus Romanis, postquam militia fuit suis legibus devincta, inter-
dista fuisse matrimonia. Tacitus Annal. lib. XIV. C. 27. milites
neque conjugiis susctpiendis , neque liheris alendis suetos scribit •
Dio lib. LX. narrat Claudium, ni fallor, militihus, quoniam
ex legihus uxorem hahere non yoterant, jura induljisse maritorum.

Licet
 
Annotationen