Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
204

KI stlO • Litera I loco Y usurpata inclinantis jam sxculi
indicium est. Plura ejusmodi in Inscriptione Dioscori Naucleri.

nENlA. Annorum numerus numeralibus notis efferri ut
plurimum solet.

COI EN O^PANw. Raritatem lapidis LXXXVL cap. Vlir.
Inscr. Dom. Fabretti minuit Inscriptio nostra , quss clarius
quinquennem puerum in Coelo beatarum mentium consortio
frui prxdicat.

C L X I X.

ITa videtur legenda hsec Inscriptio. Locus Tertuli Vixit An-
nos XXI.; animadverstone profe6to dignas sunt Jiterre hujus
Inscriptionis; non solum enim excisx sunt , seu linea dumta-
xat circumambiente designatas , verum etiam novo sane modo
inter se connexas •

C L X X I,

Llteris itern Grxeis Latina haec Inscriptio exarata est; quas
ita reddi debet . Augentio , seu Anxentio silio dulcijsimo
dst Benemerenti AJiianus natione Bindelicus Decurio Scutariorum,
Endocia Nice Parentes in Pace. Vixit Ann. L. Menfi I. Ra-
ro quidem exemplo Parentes isti filium quinquagenario majo-
rem extulerunt.

, PHIAIU); prima hujus vocis litera non rho GrtTCum existi-
manda est , sed p Latinum majusculum; non modo enim ut
F literam sonet, H adjungitur, verum etiam infra loco P usur-
patur in voce Parentes & Pace; inde facile constat Marmora-
rium Latinas Grxcasve literas in hac Inscriptione promiscue
insculpsiste; nam praeter memoratam literam visitur r minu-
scula, & notas numerales Latinas.

Decurio Scutariorum . Scutarii dicebantur Scutorum fabrica-
tores; inde Plautus in Epidico A&, I. Sc. I. v. 35.

Id modo njidendum eft , ut materies siuppetat sicutariis •
Verum quum nulla Romas Scutariorum fabrica fuerit, sed Ve-
ronx dumtaxat ac Cremonsc intra Italiam , ut docet Nptitia
Imperii .Occidentalis, aiiter interpretanda est Inscriptio . Inter
Palatinas Scholas, seu corpora militum, qui Palatium custo-
diebant, Scutarii recensentur, ita didti quod scuto potissimum
uterentur, eoque totum corpus protegerent, ut observat Pan-
cirol. cap, 64, in Not. Imp. Orient. Scutarios Principem ftipa-
re solitos fuiste tradit Zosimus lib« III. can. 29. Tres illorum

Scho-
 
Annotationen