Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
202

guine Fides nostra irrigata esfc , humiii corde venerari,
Inscriptio ita reddi potest Dioscofus Nauclerus hic dormit
in. Face. Vixit annos LXXVI. Defojltus IX., Kal. Martii Consu*
Ihtu Arcadii Casaris & Kusini

NAYKAHPQ2 • De Naucleris. V. supra Not. XLIV.
IAPAK ATI . Marmorarii proculdubio mendum, hic subest.
APKAa. K. Arcadii C&saris . Verum Arcadius Augustus a
Patre appellatus fuerat jam inde ab anno Ch. CCCLXXXIII.
quare suspicor marmorarium loco B , quo secundus Arcadii
Consulatus designabatur, K inscuipsisse.. Alter ex Arcadii Con-
sulatibus hic fuit, quem Rufino collega gessit A. Ch. CCCXCIL
Equidem maximum Inlcriptionis pretium hinc oritur, non mo-
do enim par hoc Consulum nusquam alibi quod sciam repe-
ritur, sed reperiri posse vix credo* quum enim Rufinus hic,
tamquam proditor» ac prxcipuum Imperii exitium, occisus fue-
rit, illius, nomen abolendum erat, atque e publicis monumen-
tis eradendum ex ipsius Arcadii & Honorii constitutione, qua
sunefiorum Consulum nomina jubent aboleri; tantum beneficium
hiitorix prxstant Christianx Inscriptiones, qux sub ascia dedb-
catx, seu ut apertius dicam , a marmorariorum ofsicina ad Sa-
cra Coemeteria delatas, ibique reconditas nulli deinceps injurix
patebant.

C L X I V..

SAn&um Servatoris nostri Monogramma hasta transversa de-
c.ussatum, ut prxter duas initiales nominis literas, crucem
etiam reparationis nostrx symbolum reprxsentaret, non equidem
singulare est in hac Inscriptione ; itidem enim expressum vidi
in pluribus aliis Christianis lapidibus; illud. peculiari observatio-
ne dignum est quod in Boldetti opere occurrit pag. 344. fausta
enim precatio inter hujusmodi Monogrammatis hastas inscul-
pta est in CRISTQ BIBAS. Illud mihi monendum supdrest
mystici hujus signi plurimas, neque adhuc observatas formas
superesse in antiquis Christianorum Lucernis , qux in Passerio
Musaeo servantur.

C L X V.

LOCVS PVBLIC.. Sefulchrum Fublicii; locos enim appella-
bant Veteres Christiani sepulchra illa , seu loculamenta
in parietibus ad cadaver excipiendum excavata . V. Commenr.

ad
 
Annotationen