Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
99

CAM. Camilia (ita enim perspicue in Gruter. pag. DXXVIIL
4.) tribu. In hac censitos fuisse Pisaurenses ex aliis inscriptio-
nibus constat nempe XXXIV. XLIIL LII. CXXX. CXXXVIL
CXXXVIIL CXLL Verum aliae Palatinx tribui illos adscri-
bunt nempe I. XXXVIII. XXXIX. XL. LVIII; alix
etiam Sabatinx- videlicet XXXV. CI. Porro ne quis miretur,
prxsto sunt exempla .. Ariminenses in AnienJZ censentur apud
Grut. p. DLXX. 10. MXCIV. 2. MXCV^ 2. MXGVII. 2.
MCIL 4. 5. in Valatina p. MXCI. 12* MXCIF. 1. & in
nostra Inscriptione XLL , quam bona fide Ariminenstbus red-
dimus; in Lemonifa ex veteri Inscriptione apud Clemcntinum
p. 41., quam mutilam edidit Cl. Gorius in Syntag. Doniano
CL IV. 31. Auximates in Velind pag. CCCCXLV. 9. 10.
CCCCXLVL 1. 2.. 4», in Collind pag. CCCCLIV. 3. 9. in Le«
monid p. CCCCLIX. 9. Bononienses in Lemonid Grun p» DXX.
7. DXL. 6. DLVHL 1. & passim. Fabrett. Inscr. Dom. C'ap.
III. 5 26. <547* in Drmid Grut. p. DCCLXXII. 3. in Stellatina
p. CCXLVIII. 6, in Valatina Reines. Cl. VIII. 76. Veronen-
ses in bis nostris Inscriptionibus Camiliam Tribum habent n.
LIX. Pobliciam n. LX» Ravennates eidera nostrse Tribui CamilU
accenfentur pagv DLXVIIL 3. CCGXCIII. 1. CCCCLXXXVL
7. DCCLXV. 9. Qairina vero pag. DCCCLIII. 6„. Sexcenta
alia ex ipso Grutero peti possunt . Illud vero mirabitur ali-
quis, quod duorum LL. Lucciorum Casinatium Seoundus Pala~
tina9 Hybernus Terentina tribu dicatur in Grut. p. CCCCXXXIL

1. Varietatem hanc animadverterunt Viri do&i , Reinesius in
prirnis CL II. 24.qui rationes quoque hujusmodi mutationis
investigavit ; easdem fere probavit & Sponius Miscell. Sed.. II.
Art. XI. pi 59. Iis equidem Romana marmora , ut est illud
Sponii, rede explieantur; poterant enim Romani occasione
adoptionis , habitationis, census , vel simili , de una in aiiam
tribum percommodt transire , in omnes enim tribus Romani
distribuebantur . Verum alia caussa quasrenda est in Coloniis,
& Municipiis , que integra cum universis civibus uni ex tri-
bubus adscribebantur, ut ex Livio mox adducendo apparebit.
Fontaninus in erudito opere de Antiquit. Hortx lib. I. Cap.

2. caussam, quam notaverat antea Jo: Baptista Capponius Bo-
noniensis in Patrise Inscriptionis explicatione edita a MalvaL
Marmor. Felsin. p* 109. attulit, qua mirifice Hortanas Inscri-
ptiones illustravir, existimavit nimirum occasione dedudionis
Golonise, Urbes de una in aliam tribum transissej verum ea*

H 2 plana
 
Annotationen