Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IOO

plana licet , &; ingeniosa , in nostras certe Inscriptiones non
convenit . Quamvis enim quater Pisaurum Colonia deduda
sit, ut suo loco constabit, quum tamen postrema dedu<ftio vel
ab Antonio , vel ab. Augusto statim superato Atitonio fa<fta
suerit, mutatio tribus , ut illa contigerit , cognosci in nostris
Inscriptionibus non potest, quae omnes,, nisi ego valde fallor ,
Antonio xtatx sunt posteriores . Adhuc igitur latet quamob-
rem Pisaurenses una atque eadem tribu censiti omnes non
fuerint; nist forte id evenit ob eam rem , quod tribu Cami-
lia Sociali bello instituta, mox distoluta, iterum restituta mu-
tare tribum pro ratione temporis coadti fuerint Pisaurenses;
quemadmodum accidere id potuerit , breviter nunc est expli-
candum.

Pisaurenses licet civitatem Romanam adepti fuerint jam in-
de ab Anno U. C. DLXX. quo P. Claudio Pulchro, L. Por-
cio Licino Cols. Pisaurum Colonia primum deduda fuit non
Latini nominis, sed, quantum conjedura auguror, Civium Ro-
manorum, caruerunt tamen jure suffragii usque. ad legem Ju-
liam. Diversam quidem civitatem Romanam a jure suffra-
gii fuiste, nemo est qui nesciat: unicum Livii testimonium af-
fero lib. XXXVIII. c. g<5. De Uormianis , Fundanisque Muni-
cipibas , & Arpinatibus C. Valerius Tappus Trib. Pl. j?romulga-
<vit, ut iis sujfragii latio (nam ante Jine sujsragio habue.rmt ci-
'vitatem) esset: Huic rogationi quattuor Tribuni PL , quia non
cx auMoritate Senatus serretur quum intercederent:y edoBi popu-
li esfe , non- Senatus jus y sujsragium y quibus <velit, imjartiri ,
defliterunt incoepto . Rogatio gerlata efl, ut in Mmilia tribu
Formiani > & Fundani, in Cornelia Arginates serrent, atque in
his tnbubus tum primum ex Valerio Plebiscito cenji Junt . Hoc
autem jure Pisaurenses caruiste, non est cur miremur .. Care-
bant ante Valerium Plebiscitum FQrmiani, Fundani, & Arpi-
nates : Carebant Ariminenses, spiendidissimae licet Colonix ci-
ves, & undecim reliquas Coionix ex lege M. Livii Druii Tr.
P). ad creandam invidiam C. Graccho Tr. Pl. decretae, earum-
quae exempio carebant ex lege Sulias Voiaterrani, ut ex Ci-
cerone constat, qui in Orat. pro Cascin. hxc habet . Deinde
quod Suila ijse ita tulit de ci^vitate sadimenda scilicet Vola-
terranis] ut non suflulerit eorum nexar, atque hereditates: jubet
enim eodem jure ejle y quo suerint Ariminenses , quos quis ig?io-
rat duodecim Coloniarum fuijfe , <& a Pogulo Romano hereditates
cagere jotuijsei carebant denique Coloni omnes ante legem Ju-

liam.
 
Annotationen