Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
101

liam, ni(i id per Magistratum domi gestum, aut peculiari le-
ge aliqui adipiscerentur, ut Viri dodi consentiunt . Vidend.

Sigon. de Ant. Jur. Ital. lib. II. Cap. 3.

Verum antequam ultra progrediamur , ut clarissimje & fini-
timae Urbis res , quantulumcumque poterimus , tentemus, lau-
datus Ciceronis locus diligentius nobis est examinandus . Ita
enim illum Manutius & Gothofredus interpretantur,, ut ex duo-
decim Coloniarum numero Ariminum expugnant. Ait P. Ma-
nutius: Ariminum non inter duodecim Colonias suijie (nam
deduEla sunt in Italia^ Ariminum autem in Gallia, & Ariminum
annis multis ante duodecim) sed eodem jure suijse , *quo fuere
duodecim Colonia.. At vero, quum inter Scriptores de his duo-
decim Coloniis non conveniat, facile adducor, ut credam, vere
Ariminum inter duodecim illas fuissie, quod Tullii verba per-
spicue videntur indicare; quum praesertim rationes , quas ad-
ducit Manutius, re ipsa non ita firmae sint, ut essie illi viden-
tur . Etenim Ariminum,. nisi ego valde fallor, jam tum in Ita-
lia erat;, & Italix terminus Rubico, de quo Plinius lib. III.
cap. 15., Rubico quondam sinis Italia, & eleganter Lucanus lib.

1. v. 213.0.

Fonte cadit modico,, parvisque imiellitur undis
Funiceus, Rubicon, quum fer<vida canduit ajias,

Ferque* imas. serpit ^valles^, & Gallica, certus
Limes ab Ausoniis diBerminat arua Cojonis.

Antiquissimus quidem Italix. terminus, fuit ^sis, ut tradit Stra-
bo lib. Ve. Geogr., ssuviolus ultra Senogalliam, decurrens, nunc
Fiumicino\> didus ,. septem fere milliaribus Ancona distans, quam
idcirco inter Galticas, Italicasque gentes terminum appellavit Pom-
ponius Mela de Sit.„ Orb. lib. II. c. 4. Vidis deinde A. U.

CCGCLXXI., & usque ad internecionem fusis Senonibus, re-
liquo jurs Italiac adjund:a efl illorum Provincia , qua (ut ait
Panuin., in Imp. Rom0 Tom.. I. Thesi, Grxiio. p; 144. ed». Ven.)
mari, Thuscia,, Umhria ^ amnibusque MJt r & Rubicone includebatur;
quo tempore etiam, Italia , qux. iEsim non excedebat,, ad Ru-
biconem usque produda est,. ut diserte ostendit Cluverius Ital.

Ant. lib^ I.. cap.» 22., 28.. & 29. Senonumque regio , ut in«

quit Strabo, Urnbris attributa, & Ager Gallicus ut plurimum, '

quandbque etiam? Ficenus di<fta, ut solide idem Cluverius pro-

bat d. lib. I.. Ital. Ant. Cap. 29. Verum XII.. iste Colonias

non anter A. U. C. 632., quo Cossi fuerunt Cn. Domitius

iEnobarbus , & C* Fannius Strabo Nepos, decret* sunt, dum

C. Grac-
 
Annotationen