Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
102

O Gracchus secundum gereret Tribunatum Plebis. Multo igi-
tur ante quam hze Colonix vel decernerentur, vei deduceren»
tur, in Itaiia erat Ariminum.

Ac illud quidem, quad Manutius addit, non fuiiTe Arimi-
num inter duodecim iiias Colonias, quia multis annis ante duo-
decim dedudla fuerat, ejusdem profe&o est roboris. An iterum
quia fernel deduda erat , iterum non potuit deduci ? Scio id
oiim in quxstione fuiste; non ignoro Ciceronis responsum no-
'vam Colonidm deduci non pojse, no^vos Colonos adfcribi josse . Ve-
rum tamen iterum novse Coionix deducebantur, idque exprobat
Antonio Tullius Philip. n: Tu autem insolentid elatus , omni
duspicioruM jure turbato , Cajllinum Coloniam deduxifii, quo erat
jtaucis annis ante deduEia , ut njexillum tolleres , 4$ aratrum
circumduceres, cujus quidem 'vomere portam Capua pene yerElrin-
xifii , ut ftorentis Colonia territorium minueretur . Pisaurum
certe quater Coloniam dedu&am fuiste certo scimus , & suo
loco patefaciemus ; Ariminum ipsum ab Augusto dedu&am
Coloniam testantur marmora . Verum ne recentioribus istis
exempiis utamur, Ap. Glaudio P. Serviiio Cos£ A. U. CCLIX.
Signia Colonia, quam Rex Tarquinius deduxerat ■> suppleto numero
Colonorum iterum dedticla esi, ut habet Livius lib. III. Profe-
6to Antium, quo Ti. iEmiiio ss Fabio CoiT. A, U. CCXCVI.
Coionia deau6ta fuerat, ut Livius docet lib. II., L. Furio Ca-
millo , C. Mxnio CosT. A. U. CDXVI. , ut idem Livius lib.
VIII. testatur , nova Colonia missa , cum eo nt Antiatibus per~
mitteretur , fi & ifsi adscribi Coloni 'vellent . Na<ves inde lon-
ge abafttz, interdiBumque mari Antiati gojulo eft, & ciuitas da-
ta : hac cmnium prima ex Latina , Ciuium Romanorum Colonia
sassa eft . Ac, ut rem peragamus, istas ipsx Colonix de qui-
bus nobis est sermo , nid si Panvinius fallitur , quem tamen
in hoc decipi minime puto , quum docet in Imp. Rom. Cap.
XI. Thes. Gr. p. 470. ed. Ven. Golonias, quas Frontinus lege
Sempronia dedu6tas scribit, ex iis XII. fuiste, qux a C. Grac-
cho, & Livio Druso Tribunis Pl. dedu6tx sunt, istas ipsae, in-
quam, Colonix in iis fere locis constitutx fuerunt, quo antea
Coloniae dedu6tx jam fuerant . Sic porro Velitrx jam inde
a Consulatu A. Virginii T. Vetulii Romanorum Colonia, au-
ctore Livio lib. II., T. Geganio , & P. Minucio CoiT. iterum
aiovis Colonis frequentata, ut idem Livius testatur, ac Diony-
sius lib. VII., lege tamen Sempronia teste Frontino in lib. de
Colons rertio Colonia dedu6ta fuit . Item Svesta L. Papirio

Cur-
 
Annotationen