Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
cebantur. Varro 1. I. qui ea miniflralat a cinere cinerarius efl
a^ellatus, atque ita appellat ilios Catullus, Horatius vero ci-
ntflones lib. I. Sat. 2- Matronas autem ancillis in rite rede-
que disponendo capillitio peritissimis & a magistris ex artis
praecepto institutis ut ex Marciano in 1. 65. ff. de Leg. III.
observat Reinesius ad Cl. I. 89., usas fuissie docent antiqui
Scriptores, qui Lepius ornatrices memorant, quas Juvenalis Sat.
VL cosmetas vocat

ponunt

Cosmeta tunicas.

Quamobrem frequens in vetustis lapidibus hujus officii mentio
fieri debere videretur; Atqui si 5. pag. DLXXIX. quas orna-
tricem a tutulo producit, & 2. pag. MCXVIII. in qua orna-
trix galea exhibetur, paucasque alias excipias, qu:u Ornatrices
aut Ornatores nude memorant, aitum de hoc officio silentium
est . Hinc intelligimus quanto in pretio habenda sit hatc In-
scriptio , qux Libertam a calamiflro profert , testaturque Cor-
neliam Saloninam Gallieni Aug. uxorem peculiari liberta usam
fuissie, quae crines ilii calamistris inureret, ac, ut suspicari li-
cet, in galex modum disponeret ; ita enim in antiquis num-
mis exhibetur Cornelia Salonina Aug. caiamistrata coma, mi-
tellaque seu diademate erumpente insignita , atque adeo reli-
giose concinnata ut veram galeam fasciis distin<ftam repraesen-
tare videatur.

C L I I.

COROLLARIA . Officium libertx, quae coronas conficie-
bat, quibus Cornelia Salonina Aug. uteretur. Corolias,
tenues seu graciles coronas fuissie, floreas plerumque, quando-
que e lamina aerea tenui, inaurata , atque inargentata Viri do-
6ti observarunt . Coronas tanto in usu apud Veteres fuissie
novimus, ut nihil fere nisi coronati agerent; Quare mirari sa-
tis nequeo cur tam raro coronarii in vetustis lapidibus occur-
rant; Tres enim dumtaxat coronarii noti erant; prirnus ex Gru-
ter. pag. DCLI. 7. duo reliqui ex Fabret. Inscr. Dom. Cap.
V. n. 120. & Cap. X. n. 230. In posterum accensendx erunt
tres alis Inscriptiones ex Ligorio in Gudii opere vulgatne
pag. CCXIII. 7. CCXVIII. j. 2. quse Corollarias exhibent;
eas enim ab omni suspicione vindicat A&e Coroiiaria, de qua
loquimur*

B b z

A RA-
 
Annotationen