Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I $6

A RAllONIBVS PATrIMO . Sajpenumero in antiquis
Inscriptionibus occurrunt liberti a rationibus vel Trocuratores Pa-
trimonii, nusquam tamen, quod meminerim, a rationibus Pa-
trimonii . Vetus Inscriptio a Gorio vulgata in Columb. Liv.
Aug. n. CXXXI. exhibet Cujlodem rationum Patrimonii, quem
Salvinius \oytniv, seu ut nos dicimus Computista statuit fuiiTe.
Verum haud plana res elt . Achilles Gallieni Aug. lib. a ra-
tionibus Patrimonii vere xoytrns, leu Computijla fuit, rationesque
Patrimonii Auguiti accepit; contra Bromius ille cujios ratio-
num Patrimonii Livix Aug. cuitodilse videtur non confecisse
tabulas rationum Patrimonii, quas in peculiari tabulario asser-
vabantur, ut docent Gruterianse Inscriptiones a Gorio in an-
notatione ad eam Inscriptionem cumulatx.

C L I I I.

ILlud animadversione dignum efl: in hac Inscriptione, quod
servile nomen Gr^ci fortasse generis libertae Graccis literis
expressum sit. Quum Cornelia hxc P. L. dicatur a P. Cor-
nelio Salonino Vaieriano libertatem accepiiTe constat ; hanc
enim Inscriptionem ex eodem Columbario, quo superiores, Ro-
ma huc deiatam fuiise & Passerius lapidis dominus testatur,
& marmoris ipsius color, quem jatina dicimus , ac literarum
forma perspicue indicant.

C L I V.

HAEc quoque Inscriptio diligenter expendenda esset; verum
si quid inta&um , vel non satis illustratum reliquero,
plura ac meliora praestabit eruditissimus marmoris dominus Jo:
Baptista Passerius in Proiegomenis ad ficftiles sui Musxi Lucer-
nas; quas ut tandem edere constituat, quotquot antiquarix rei
cura tangit, enixis votis rogamus. lllud autem testatum omni-
bus hic volo, sexcentas ferme lucernas, ineditas omnes, for-
ma, inscriptionibus, anaglyphis insignes, prse notarum, quibus
iliultrantur, do&rina & elegantia, nullo pene in pretio haben-
das esse . Sed ad Inscriptionem.

AGATORVLVS. F. L. PYRRVS. Faujli Libcrtus. Fausti prx-
nomen litera F. contineri existimo , quod au&oritate antiquo-
rutn lapidum in Romanorum praenominum catalogo recensuit
Sigonius de Nomin. Rom. & adversus Robertelium defendit
Fabrettus Inscr. Dom. Cap. I. pag. 22. FIGV-
 
Annotationen