Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 16
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0020
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rc,reaVmptOsvoear«)vocatis& invitatis gratiamofTerre.&c.Sedomma
jsta uno & simplici volendi a£tu voluerit, quamvis hac inmortalitatc
inexplicabilis sit,qua ratione unicus Dei a£tus ad tam diversa feratur ob-
jccta. Ncque alias & alias producit Deus in se Intclle£tus& Volun-
tatis acTtiones , alioquin imperfe£tionis arguerctur perfe£tissima ejus
„ essentia , in qua accidentia locum habcrent: sed in tcmpore solum acci-
ill.p.48. uit^ucutloquiturB.Gra-wcr.wj externaqusedamdenommatio & relpc-
£tus rationis,quo SubstantiaDei per modum intclligentis,amantis & de-
ccrncntisrefcrturadCreaturas, (3.) Decretorumautem divinorum or-
dodesalutehominum adScripturseS. & FormulxConc.dustum sic c(l
concipiendus , ut ante omnia Deusconsidcretur , tanquam opus cer-
tumintcndcns, quod erat manifestatiogloria?,prout constatexEph,i.
is. 6, Haxnamque est finis absoiuteultimus, ad quemornnia sua opera
ordinaredccrevir, Quibus vero mediis propositum hunc finemDeus
acquirerc voluerit,dispiciendum. Alia bic Scriptura o(ltntlit,alia Cal-
yiniani proserunt niedia. Hos.siconsulas , Ele£tionem paucorum ad
ritam, &rcjectionem plurium absolutam.promcdioad sinis intcnti con-
secutionemnecessario exhibent, ita quidem , utCrcatio Angcli& Ho-
minis,eorundemqueiapsus ,sitcxecutiotantiimmedii, quopervenire
ad finem ultimum voluerit, Electionis puta & R.eprobationis, At
Scriptura mediumquodmonstrat, cstcommunicatio.Bonitatisdivinar,
fa£ta per Creationem A ngelorum, & Hominum, qui idco crant in ima-
ginedivlnaconditi, arbitrii libcrtate prsediti, & sufficientissimisViribus
ad observandtim pra?ccptum instru£ti, ut intcr alias Crcaturas aniam
tv. giorisicandi Dcum haberent, ob tantam Bonitatcm Gresturis & impri-
mis sibi communicatam. Vei um .enimvcro cum uterque horum ab or-
dinaria , quxduccbat ad Majestatis divina; glorisicationem , viadcfle-
£terent,non potuit nonpccnampeccatisdcbitam dcccrneretransgres-
soribus , asternoplexurus supplicio , ni Xoycq suain pro hominibus sa-
tisfa£tionem interposuisser, Proptercu.jusintuitum justisslmatandcin
Judicis justisslmi irapiacata, omncs iterum Exorbitantes in pristinam
Beatitudinisvi3m Deoreducerc visum.cst, Atqueitaomnibus, dequo-
rum salute a£him crat, hetissiiro vcrbi nuncioad seinvitatis, &gratiaV
prxventis, sen'6 meritumFilii sui obtulir. Qipm tamen Panaceam,
cum maxima spiritualiter segrotantium pars recipere nollct; ied perti-
nacissimepotius rejxerct, decrcvit Deushisin infelicimorborelidis,
illos qui verafidesibi applicarent, ad vitamasternam eligere, Eph. 1,4,
i, Tim.
loading ...