Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 22
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0026
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22.
l\s accendi soleat; sed pro signo tantiimnude sigmGcativo&distin&i*
vohabetur , qubd neccssarium non nccessitatcmedii; fed pra:ceptisQ-
lum fingitur, Unde est,quodadministratioSacramentiistiusnein sum-
mo quidem necessitatis casu ulli Laico conceditur, omnes gentilium In-
fantes ab hoc excluduntur, & per consequens orco devoventur. Undc
est , qubd peccatum originale vel totalit.ernegatur,docentibus conse-
quentiis Logicis, vel.certe raorbi ad instar cujusdam non culpabiiis, Cin-
glio fatente, concipitur,
§. z. Circabocigtturpunstumnoteturl.SpeciosaSanstitS.-
tisdc^ilieatio. Mirosanc artificio Virus, quodincordc gestat,
tegit Zwingliana proles,subsp!endido Sanfcitatis fcederalis praetextu irj-
ternam cordis subintelligcns & subinnuens purjtatem. Sicut enim una
nobiscum p.rofitentur Advcrsarii, illam non in munditie quadam pur$: &
mere politica consisterc , qux scil^ extra Eccltsiam quoque locum ha-
bet, ubi similitcr discrin-.cn observari Iegitimosinter&(purioslibero,s
ccrtum est : ita asscrcre yidentur non inferre internam cordis purita-
tem ; sed in Sanclitate tanmm Ecclesiastica terminari. Vcrumenim-
vcro, sirem accuratiusperpendas, latct hac anguis in hcrba. Illa siqui-
jdem sanclitas talisest juxta Eorum mentem , ut Filiiper eandemsintin
fcedere&gratiaDei, sirrtmembra Christi,sintFiliiDei, habeantque jus
rstam. 4. yitae attcrna:, idquod D.Gerhard.cc & D» Sigward, (Mexscriptis ipsb-
.BaPr' rura luculenter ostendunt. Quid verb eft, in fcedere Dei esse , quam
monit " propitium habere Dcum ? Ut consht ex Gen ,17, 7, Quidest,essein
Christ. dc gratiaDei, quamplacere Dco > sicutliquetcx Rom, 1,7, Quidestesse
Irciv Par. membrum Christi,quam Filium csse Dei? prout patet ex Rom, 8,14.
§, 3. Sanctittu igkutillasxderalis, aut expl/canda venitper SanhitA-
ttm Ecclestasiicam , qua: sit nihilaliud, quam privilcgium quoddam &
prsrogativa externa , qua Infahtibus intra EcciesixChristianxpomce-
ria natis aditus ad medium Regeneratlonis ordinarium proximior est
Concessus,aclibcrisInfidelium extraEeclesiamdegentium ; autperSan-
Hitatem internam Anh&rentem & habitualem, quacumpeccatumori-
ginale non cocxistat, & cujus vi a&uquisfruatutbeneficiisinfceder.e
contentis, Si per prius, lis erit in diversis terminis , consensus autem in
re ipsa. Si perpofter. paradoxa sequcntur in regno Christi neutiquam
toleranda, Sic namqueinfantcs,anteordin3rium Rtgeneratibnisme-
,^ium,non erunt damnationis canditati, quod est conjxa Christura»
loading ...