Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 24
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0028
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
24-
^SqueestacParens. Verumitafalso san£citatiRegenerationissanc"Ktss
foederisopponitur. Falso. QuiaimputataJustitia,cstJustitiaChristi,
per quam quidem reipsa censcmur inter Elestos Dci; Sed ea non vi
fordcris imputatur ; verum per Gdem rccipitur, .Hipocrkice;
Quia sandtitas Regcnerationis ad mentcm Wendel. definita juxtaCal-
vinianos atios est Ens Rationis , velpotius Lingua:, ciyn Sacramctno
huic omnem Regencrationis virtutem contra conscientiam adimant.
^ ^ ^ Etquamvis negari non poffit ipsum Wendel.^yerbotenusstatuerei
Christ s 22 Finem Baptismi principalcmelIeobsignare,& sacramcntaiitcrpra'bcre
'«h.i+ p.362. remissionem pcccatorum , regenerationem & unioncm cum Christo,
quam etiam sequaturtmio mutua : notum tamenest quoadreni ipsam
aliter Ionge scntire, dumpmnia in mcra signa significantia resolvir,
§.tf,Chamieriinspecieresponsioncrv.umnoniacidit.,turn
quia,manet subjefium idcm,idemquc tempus,ita quidem ut si Infantes
suntanativitatesubira, non cruntcodemtemporis m.omcnto, quo sub
irasunt,ingratia;statu ; m«<7«/drcspcc:TusiiIc, quo altcrsitanatura, al-
tcr a gratia fingitur,non projb.atur;r«»M quia licet dica t non cisc contradi-
storia { Nasci Filium iras obnoxiumquc peccato originali , & esse San-
t>h lib.i. Ctum atque Filium Dei, Yel ut Weiidel. /;/; aliis verbis efltrt: non
Christ. Th. pugnare,fcederatos cum peccato orig.& (an&itate cxterna ac.fcecierali
■ «.io.p 4S4. nasci,qtiasi idem Ecclesia:Civis , & siimilpcccatoorig. inquinatusclle
nequeat: constattameniliudnaicicum.peccatoorig. dehabitu tantutn
peccati,non ver6dereatusimulil!osinterpretan,utita nasci aimpecca-
catioriginalishabitu.&nasciChristianum nonpugnent, o^uod myste-
rium jpse prodidit W»endel. dum ii ait: Sanctitas roedcralis non toliit
* '*' peccattimoriginalcjCumne regenerationisquidem sm&itasin hacvita
originale peccatum penitus cxcludat. At ita Infantcs non crunt in sta-
tuira;; scd gratia;, quod absonum.
§,7, Obtusum Wendelini telum latus argumentinostri
t( nonisditjquinEjuspropriumpotius collumrcrit. vel enim
t, stant, qtude sanclitate Rcgenerationis protulit, & sicomnes Calvinistas
t( hostes habet, quiSacramenta pro signo tantum extcrno profeslionis
t( vcnditant; vel non stant, & sic suam hypocrisin imprudens ostendir.
„ Sedage retorqueamus in ipsaMilitisCalvin. visceraferrum
11 quodinmanibushabet: Si Itbexi Fidelium ita nafcunttir Sancli ,ft-
st tutexCiveCivis, sequitutumncssintttiutm Lbaos nafcisanQos nontan-
tum
loading ...