Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Page: c
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

407

δέλει δέ προσλάβει και τόν άρχοντα Κόϊντον (στίχ.
15), όστις άγνοοΰμεν πως παρημελήθη, ενώ έν τω
αντιγράφω τοΰ Πιττάκη (στίχ. 12), καθώς έπί τοΰ
λίθου, κείται ευκρινώς επί Κ. ο ί' ν τ ο υ.

Τά έν τί) κατ'άριστεράν σελίδι λείψανα έκτων
αρχόντων είναι πάντα κολοβά άλλ' οΰχί δυςδιάκριτα
καθ' ήμας. Έν τω 5 στίχω εκείτο, φαίνεται, το άρ-
χοντος και άλλοθεν γνωστόν όνομα Άριστόξενος
(ΟΙΟ. 255),έν δέ τω 6 στίχω ήν μετ' αυτόνάνήρ τις

άναγεγραμμένος.....ς Άγασίου, εί και 6 λίθος

άντί τοΰ πρώτου 'Α(λφα) έχει σαφές Λ(άμβδα)·
"Ονομα ανδρός βραχύτερον μετά τοΰ αύτοΰ πα-
τρωνυμικού, φαίνεται, εκείτο έν τω δ στίχω μετά

τόν άρχοντα, ου εσώθησαν μόνον τά . . . . ωνος.

Τίνα άρχήν ή έπιμέλειαν διεχειρίσθησαν οί άνδρες,
οΐτινες ήσαν ούτω κατ' άρχοντας άναγεγραμμένοι ίν
τή στήλη, μένει ήμϊν άδηλον. "Αξιον δέ προσοχής
είναι, οτι μετά τους άρχοντας Καλλιφώντα (στί'χ·

12) και 'Αριστο[βο.....(στι'Χ· 17) αχ θέσεις μέ-

νουσιν έν τω λίθω κεναί. Τοΰτο σημαίνει μέν ίσως,ότι
ού2ε;ς άνήρ έπί των αρχόντων τούτων Ιχρημάτισεν
δ,τι δή έχρημάτισεν., αλλά ήθελεν ύπεμφαίνει συγ-
χρόνως συνεχή την σειράν των αρχόντων και διε-
γείρει την ύποψίαν, μή οί άρχοντες Θεόφημος και
Ήρώδϊΐς ήρξαν ο εις αμέσως μετά τον άλλον.

Άριθ. 424.
('Ορ. πίν. 59).

• έν κιβωπ'ω, ρ]άκος, [κάνδυν Διοφάντη Ιερωνύμου γ-
υνή Άχαρνέως π]ασμάτια [Ιχοντα χρυσά · ράκος, κατάσ-
τικτος έν κιβ]ωτίω χειρ[ίδας έχων, ξυστιδωτός· Με-
νεκράτεια ά]νέθ/;κεν · ράκ[ος Μενεκράτεια Διφίλου
5 γυνή · χιτώ]να στύππινον ράκο[ς Ήγήσιλλα · χιτώνα στ-
ύππινον ράκος Φαναγόρα · κατάστικ[τον Άριστομάχ
η · χιταψίσκον λευκό ν Τελέσω · χιτωνί[σκον βάτραχε-
ιοΰν ρά]κος Καλλιστράτου '0ή[θ]εν γυνή · ά[νάδημα ποι-
κίλον], ζ ώ μ α λευκόν ή αύτη Καλλίπη · χιτ[ωνίσκον με-
10 σαλο]υργή ράκος, χιτώνα στύππινον ή αύ[τή Καλλίππ-

η · χιτ]ων;σκον γλαυκειοΰν, κιθωυίσκον [παραλουργ- =—
η π]αραπο·κιλον ή αύτη ράκος Καλλιστρ[άτου γυνή Ά- Ξ- ^Μί/^
φιδναίου · θώρακα κατάστικτον Ήδύ[λη] Φρεα[ρρίου. ά| ~ ί^"«ί
, . . ργινον χιτώνα ράκος θαλλίς · τρύφη[μ]α άμόρ[γινον ρ- Ξ. ^^^^

. . ων- 1 5 άκος, κεκρύφαλον ποικίλον Μ ί ν υ λ λ[α]0 ά λ λ[ο υ · χιτω
. ν π- ίσ/.ον περιήγητον χειριδωτόν Μνησιστρ[άτη Α ΐσί·

. στι- μου ' χιτώνίσκον βατραχϊΐουν περιποίκι[λον ράκο- Ξ £

• χιτ- ς Μυρρίνη - τρύφημα Φανοδίκη Νεάνδρ[ου · κατάστικτ- Ξ~ +^ η

ες βλ- ον ράχος ή αύτή · χιτώνίσκον άνδρε[ϊον ράκος Φαινί- ΞΓ0 *τ 2

20 ππη · χιτώνιον στύππινον κατάστ[ικτον, κάνδυν, τό ά- Ξ-1" ^
γαλμαέχει, Μόσχου θυγάτηρ Λεωσ[Οένους γυνή ί Ξ- -ζ

ηχεν. =-2? Ο ?

Ξ 1

ιΰθα μετά πανο· ται έκτοτε έπί τών βαθμίδων τοΰ βρο ="β Ο

κον ε-

Τό λείψανον τό δηυ.οσιευόμενον ενταύθα μετα πανο· ται έκτοτε έπί τών βαθμίδων του βρ^Ξ

μοιοτύπου δεν προσθέτει μεν νέα άρθρα εις τά γνωστά Παρθενώνος, Ιχει πάχος 1 3 έκατοσ |Ρ +_<
τών άναγραφών τού είδους τούτου, άλλα σαφηνι,,ει . χόθεν τεθραυσμένον, διασώζει δέ κ α Ξ" £

και διορθώνει τινά άλλου λειψάνου τών άναγραφών πλευρά σποράδην γράμματα, έξ ων Ξ— Ο

τούτων άσαφή όντα και άμφιβαλλόμενα ή μή ορθώς νές, ότι ή στήλη είς ήν άνήκει, Ξ-

άναγνωοθέντα. πλευράς γεγραμμέν^ς. Είναι δέ τόΞ_ΐ>

Τό τεμάχιον της στήλης, έφ' ού άναγινωσκεται, 0ου πεντελικοϋ καΐ είναι ίσως τό Ξ.

ευρέθη τω 1865 παρά τό Κιμώνειον τείχος κατά τήν στήλης λίθου πεντελικοϋ ανηκούσης Ξ ιο

μεσημβρινοδυτικήν γωνίαν τοΰ Παρθενώνος και κει- φας ένδυμάτων, κοσμημάτων κ.τ.τ. Ξ_ ^

ω
loading ...