Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Page: l
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0109
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

Φιλαδελφεύς: ανασκαφή παρά το Ανσικοάτειον. 95

τρία αυτη ώφείλετο -εις μέγα τι και σπουδαΐον κτι- ήτο έπίσης 40 μ. ώστε νάπετέλει εν μέγα τετράγω-
ρεον, ό'περ προϋπήρχεν εκεί προ του Λυκουργείου νον νπόστυλον (40 Χ 40) ώς το εν Έλ ευσινι 1ε-

λεστήριον, το έν Σικυώνι Βουλευτήριον, το έν Με-
γαλοπόλει θαργύλειον και το έν Δήλω τετραγω-
νικό ν ύπόστυλον κτι'ριον.

Εις τον μεσημβρινον τοΐχον τοΟ τετραγωνικοΟ ■
Ωδείου πιθανόν νάνήκη το σωζόμενον προς Α. της
όπισθεν της σκηνής Στοάς θεμέλιον, δπερ με/ρ
τούδε δεν έ'τυχεν ουδεμίας ευλόγου ερμηνείας.

"Οσον άφορα την χρονολογίαν των άποκαλυ-
φΟέντων έοειπίων του Περικλείου Ωδείου ταύτα
άνάγονται, ώς εξάγεται έκ της όμοιότητος του
άνωθι περιγραφέντος τοίχου προς τον της όπισθεν
της σκηνής Στοάς, εις τούς μακεδόνικους χρόνους,
την άλλως έλληνιστικήν περίοδον. Πρόκειται
δηλ. περιτοΟ Ωδείου, οπερ ανήγειρε μετά την άπο-
τέφρωσιν υπό του Σύλλα του Περικλείου Ωδείου
ο βασιλεύς του Πόντου Άριοβαρζάνης.

Ούτω μετά την άνεύρεσιν τοΟ χώρου και των
έρειπίων τοΟ Περικλείου Ωδείου προς Α. του Διο-
νυσιακού θεάτρου δεν υπολείπεται πλέον άλλη θέ-
σις διά τό πρόπυλον, εις ό κατέληγεν ή οδός Τρι-
πόδων, ή ή πέραν του προμνημονευθέντος θεμελίου
μέχρι του σημεριου κιγκλιδώματος εκτασις τοΟ
Ιερού Περιβόλου ήτοι διάστημα 70 μ. περίπου.
Ό κ. ϋοΓρίθΙά προ 25ετίας ήδη έν τω περί αρ-
χαίων Θεάτρων συγγράμματι αυτού προέτεινεν

ορωμενη.

θε< = ·5^Λ^* ψ άνασκα- όπως δι' ανασκαφής καθορισθή ή διαφορά του

υέφραν μεθ

— (Μ

Ιησαν έν τω
ου, μαρτυ-
οΟ άπαισίου

Ά1 = ° φ II τόλησιν και

απ ξ_ _!Ζ Ιτιρίου, είτα

/ου οίον εις

ο Ι_» ϋ

μή ξ- ~ υ| Ι ν τας ειρη

υ.έ=Γ^ ν- Ι όπισθεν της

'εσι=Γ ί~ „ 1^· αποτελεί

αύ Π = ω Ι του θεά-

= / \ > Ο ,γ

τρι=~ ■ ιτιςετο χα

;οι -

= 10

— η

— ς\ι

Ο

ο

<7μ ξ— ^^ΗΗΒΗΗ ;|νδυσΐς τοΟ 22; τμήμα- ζωοφόρον τον Λνσικρατείου.

0 ε (μ Ι χυτό τοίχου

τοι=~ ϊ ϊ Ι υτο. Τό μη- ύψους τής εντός του Ίεροΰ περιβόλου προς την

κο ξ"^ Ι Ρδείου εϊνε έκτος αύτου έπιφανείας Όντως αυτη καθωρίσθη

μέ =Γ~ 0$ , >' όμως νά διά τής ήμετέρας άνασκαφής, διότι άνασκάψαντες
loading ...