Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

DOI article:
Xanthudidēs, Stephanos A.: Minōikon megaron Nirou
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14369#0011
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2 Ξανϋονδίδης: Μινωικδν μέγαρον Νίρον.

Α Ε 1922

1: λείψανον τείχους η μώλου παρά την θάλασσαν.

I. Τό οικοδόμημα και ή διάταξις ανχον. μικρόν πεζοδράμιον πλάτους 1,50 μέτρου ελάχι-
στα ύπερέχον της άλλης πλακόστρωτου αυλής.

ΤΌ άνασκαφέν *αΙ καθαρισθέν οικοδόμημα κατέ- Εις τΌ βόρειον μέρος άποχωρίζεται δια δύο ύπο-

χει χώρον χιλίων περίπου τετραγωνικών μέτρων· τυπωδών τοίχων ισοϋψών τη πλακοστρώσει τμήμα

Το διάγ ραρμα αύτοΟ ύπΌ κλίμακα 1:100 σχέδια- τετράγωνον (Ια), κατά την ΒΔ γωνίαν του δποίου

σθέν τη έποπτεία μου ύπΌ τοΟ τεχνίτου του μου- υπάρχει δχετΌς άνοικτος διαπερών τον βόρειον τοΐ-

σείου Έ μμ. Σαλλούστρου διωρθώθη καΐ συνεπλη- ^ον, ίνα έκβάλλη τα ύέτια βδατα προς το δια-

ρώθη επί τόπου 6πΌ του φίλου συναδέλφου και μέρισμα 32.

άρχι τέκτονος κ. Άναστ. Όρλάνδου τοΟ σχεδιά- Εις την νοτίαν πλευράν της αυλής 1 άπεκαλύ-

σαντος και τάς δύο τομάς. φθη κτίσμα έπίμηκες εκ τριών βαθμίδων, δι' οδ

Ός φαίνεται και έκ του διαγράμματος (είκ.Α), θ' άνέβαινον εκ τής αύλής ταύτης εις τα ύψηλό-

εχομεν ένιαΐον οικοδόμημα (άτυχώς ουχί πλήρες) τερον κείμενα μέρη τοΟ συνοικισμοΟ ή τους παρα-

τετραγ ώνου σχεδίου 34x30 μ. (εΐΗ. Β,Β') συνι- κειμένους αγρούς. Επειδή δμως παρά το βαθμι-

στάμεν ον έκ τεσσαράκοντά που ισογείων δωμάτων δωτον τοΟτο κτίσμα εύρέθη το ήμισυ μεγάλου

και δι αδρόμων και δύο αυλών. λιθίνου ζεύγους ιερών κεράτων (εικ. 2), θεωρώ

Κατά την άνατολικήν πλευράν εΰρηται αυλή (1) «πιθανόν δτι εχομεν έν τή βαθμιδωτή ταύτη κατα-

έστρω μένη δι' άκανονίστων πλακών κυανωποΟ σχι- σκευή είδος εξέδρας δι' ιεράς τινας τελετάς ή άγώ-

στολίθου εύθρύπτου μακρόθεν κομισθέντος. Προ νας τελουμένας εν τή κάτωθεν πλακοστρώτω αυλή,

τοΟ τοίχου τής προσόψεως σχηματίζεται ώσεί κατασκεύασμα δηλ. άντίστοιχον, ώς μικρΌν με-
 
Annotationen