Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

DOI article:
Chabiaras, Nikētas: Eis Sporadōn epigraphas
DOI article:
Chabiaras, Nikētas: Peraias tēs Rodiōn epigraphai
DOI article:
Chabiaras, Nikētas: Eis Lindou epigraphēn (IG XII 893)
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14369#0061
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Α Ε 1922

Αρ 152. Ενταύθα δ κ. Μ. όμιλών περί του
έθνικοΟ Βνβα(σ)σίας της υπ' αριθμ. 151 επιγραφής
παρατηρεί «Γβίηϊοο Βνβα[α σία ειΠ& οϋίϊί άί Βυ-
βασσός ηθΐ ρΓΟίηοηίοηο (Ιΐηΐάϊο» Κατά τον Ήρό-
δοτον (Α' 174) ή χώρα ή Κνιδίων, &τό <5>) 7<θίθ-
τζιον καλεεται», ην «.τετραμμένη ες ποιτοτ» και ήρ-
χιζεν «εκ ττ/ς Χερσονήσου της Βυβασσίης». Ωστε
επί της δλης Χερσονήσου συνείχοντο ή τε Κνιδια και
ή Βυβασσία χεοσόνησος. Αρχόμενοι δέ έκ του προς
την θάλασσαν άκρου της Χερσονήσου έ'χομεν πρώτον
την Κνιδίαν και κατόπιν την Βυβασσίαν, ήτις βε-
βαιώ: διήκε μέχρι της ηπείρου. Που ακριβώς ην το
οριοντωνουο χερσονήσων, αγνωστον. Ό Ε. ΚΐθρθΓί

εν ΚεγΙιθ νοη Κΐβίηείδίθη 1904 τίθησιν ώς δριον
των δύο χερσονήσων τό χωρίον Χατζούσονλα ενθα
τίθησικαι την πάλιν Βυβασσόν. Και ημείς δέ ώς
την Βυβασσόν έθεωρήσαμεν ·τήν πόλιν, ήτις ανα-
φέρεται έν επιγραφή ε6ρεΰείσ(] ένταΟθα και δημο-
σιευθείση ύφ' ημών έν ΒΟΗ 1910 12ο. Κα: ό
ΗΐΙΙθΓ οέ εν χάρτη II του 10 ΧΙΙι ενταύθα τίθησι
την Βυβασσόν. Εϊνε δέ τά Χατζούσονλα τό μέσον
σχεδόν των χερσονήσων.

Σύμη- άπρίλιος 1920.

Νικήτας Δ. Χαβιαρας.

Περαίας της Ροδίων έπιγραφαι

(συνέχεια προς ΑΕ 1913 16)-

Αριΰ'. 111. Έκ θυσσανουντος έκομίσθη εις ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ Πολΰστρατος

Σύμην και ήγοράσθη υπό τοΟ Αναγνωστηρίου ή ^.ΕΝΟΚΛΕΥΣ ^ενοκλεΰς.

έςής έπιγραφή έπι στήλης έκ μαρμάρου λευκού Έν Λέρω, 25ή Φεβρουαρίου 1921.
κεχαραγμένη. Νικήτας Δ. Χαβιαράς.

Εις Λίνδου έπιγραφην (Ι(τ XII, 893).

Ιό έν άρνη του στ. 2 ΓΟ, εϊνε άναυ,οιΒό/ως
άνεστραμμένον ω (πρβ Τοά ^Η8 1922ΐδο" περί
άλλων του ω σχημάτων πρβ ΑΕ 191 742α), τά δέ
•γοάααατα δεν δύνανται νά θεωοηθώσιν ώς συγ-
κοπή της σπανιωτάτης λέξεως Όοινάτωρ. Διά
ταύτα νομίζομεν ότι ή έπιγραφή πρέπει νά άνα-
γνωσΟή ο υ τω :

Εΰοδος

ώ και οί Ο((ε))οι
εχρημάτισαν.

Προς την άνάγνωσιν ταύτην πρβ. Όίίίβηοβτρβτ
8Ι02 807 ( = 31 173 Γαΐω τινϊ τνφλω έχρημάηοεν
(δηλ. ό'&εός)ί—έχρησμάτι8σεν ό ΰεός — εχρη-
σμάί2τισεν ό ϋεός— έχρημάτισεν ό #εός15 —738
( = 31110»8 ό &εός έχρημάτισε και 8Ι02 ΠΙ σ.
435 λ. χρηματίζω.

Σύαη· άπρίλιος 1920.

Νικήτας Δ. Χαβιαράς
 
Annotationen