Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

DOI article:
Leonardos, Basileios I.: Amphiareion
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14369#0111
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
\ 02 Λεονάοδος: ^ Αμφιάρειον.

(εν τη περιγραφή άνατολικόν νοείται τό βορρανατολικόν, αναλόγως δε και τάλλα.)
2 2α: τα περι την πομπικήν όδόν (πρβ ΑΕ 1919 100 είκ. 2 2α)'

2α: τομαι ΑΒ ΓΔ· ή παχεϊα γρααμή {α β γ ό ε ζ η & χ λ) δήλοι
την εν ΓΑ τομήν των άνατολό&εν τον βορρονοτίον
τμήματος [108) της πομπικής όδον οικοδομή·
μάτων, αι δε αλλαι γραμμαι δηλοϋοι την εν ΑΒ
τομην των δνσμό&εν αντον' πρβ και την εν Α Ε
1919 100 είκ. 2α τομήν.

2: ιχνογραφία '· 84 85 δνομικόν ταήμα της πομπικής όδοϋ'
138 άνατολικόν » » » »

108 βορρονότιον » » » »

86 όδός επί την κρήνην κατάγονοα.
111-118 στοά τετρακαιδεκάοτνλος.
143 ΒΝΝ λουτρών, εν φ άσάμιν&ος.

συνετελέσθ,η τώ 1922, πόοοω δέ προς νότον λεί-
Ί>ανα κτίσαατος 143 Να, οδ δύο τοΤγοι φέρουσι
κονίαμα κατά τόπους έπικεχρωσμένον. Ιών δέ
μεταξύ ή έρευνα συνεπληρώθη τω 1922, οτε καΐ
προς άλλοις βαθύτερον έξεκαλύφΟη άρχαιότερον
κτίσμα, 141. Κείνται δέ ταΟτα δυσμόβεν μακρο-
τάτο'υ τοίχου β&ΘΨ{2 14 + 21 20=23 34), εκτει-

νομένου άπο της οδού 85 προς νότον επί της
κλειτύος του προσκειμένου ορούς, εφ' ής και ύψιον
ετι, νοτόΟεν της νέας άμαςΊτου, εν προτέρας ετείας
σκάφη άπεκαλύοθησαν άλλα οικοδομήματα, ών
εγένετο μνεία έν' ΑΑ 4919ιοΐ6· Ό τοίχος βϋΘΨ
φέρει δύο Ούρετρα, $ και Θ (μεταθύριον 3 42)·
τούτων το Θ όλίγω μείζον τοΟ $ ον (σώζεται ό
 
Annotationen