Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Agostini, Leonardo; Gronovius, Jacobus
Gemmae Et Sculpturae Antiquae (Band 2) — Franeker, 1694 [Cicognara, 2737]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3486#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
AMICE LECTOR.

T ta comparatum eft a natura, ut pr&siantes animi incendantur ab
•-T defideria earum rerum , qu& dfiimantur & in sama ac pretio
sunt propter aliquam dignitatem & fingularem virtutem, unde a-
mor & dssimatio eximiarum rerum folet oriri. Nec tantum cum
summo labore eas inquirunt & habent■ acceptifsimas , sidfi prqpter
dliquem infelicem cafum videant eas deficere & fentire injurias tem~
poris, omni cura <& follicitudine fe satigant ad eas fovendas & ,rc~
siituendas in fiatum prifiinum. Ad quod accessit laudabilis consue-
tudo9 ut judicantes ipfi' eas esfe valde utiles ac jucundas, cum aliis
illas communicent opera literarum, & publico vifui exponant cum
pgrpetuo quodam virtutis & ingenii commercio. Inde efi9 miLe-
Bor, ut , quum dederim tibi Antiquas meas gemmas expresfas in-
libro imaginum jam ante duodecim annos per me publicato,. ctijui>
& fenfus & artificium fimul fatis valida sunt ad ammnitatem &'
antiquitatis cognitionem cum approbatione mea diligentia & affec~iusr,
revertar denuo ad osferendas tibi has alias , quas deinde collegi ex
augufiis maxima Roma ruinis. Sed & eodemfine? quo tunccon-
stituebam tibi placere per priores, nunc fecundas tibi ofsero in hac.
altera parte s & tam in his v quam in illis satisfaciente tibi cura*
rnea, qua eas collegi, laudabo excellentiam conceptus & boni anti-
qui moris in eUjpis tam raris, qua certe sunt idea & indvcia exceU
lentijfimorum fculptorum Gr&corum Jimul & Romanorum. Neque
ego opinor conspeblum requirere ejscaciam verborum ad augendum
illarum pretium s qut, tunc tanto veniunt commodiorej, quod iniU
lud venerimus feculum, in quo piliura & sculptura incipiunt defi~
cere in conceptibus, & coguntur recurrere ad bona antiqua exem~
pla, quorum oblivio inolevit. Quare porrigens tibi imagines harum
gemmarum, nefas esi, ut filentio negligam laudes D. faannis Bap°-
tisia Galeftruzjzji, pitloris Florentini, qui continuus fuit in illis
traducendis ex primario & ipfa cdatura, qucd jam dignatus erat
facere in primo libroj ad quod esfciendum adhibuit omne ftudium
ac diligentiam , ut ex tenuitate vix conspicienda referret in eam
magnitudinem,. quam videsy servatis congruis cmnium ac decentU
 
Annotationen