Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 4v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0014
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DE QVATVOR. ANIMALIBVS, HOC EST, LEONE, VRSO,

PaRDO, ET AojyiDA, QviDCXVE denotent.

CV «JIT LssbrahmjdtM Tharepatri.vt dictum essjucccdcnsjt TDeo prowissionem accepisset sAnno tAltatis
ssu septtiagessmo quintojta vt in setnine eius tanquam patmgentium lenedicerentur omnesgentes,quemadmo-
dum idjnter catera loca,(jenesss libri capite ij.clarm explicatur.nonsme ratione nominvs illm,quatuor literas.
*A.B. jorbi, quilibritituluminssontijpicocontinet,4.velutiplagas,ventofyadscriberecogitaui: Vfpost
nouemdecim tllos patriarchasssue anttquos vtriusque mundi patres,Leclor,in mundo hoc nostro, Gentium tumprimum
Regna,&pusertim quatuor illas oJHonarchias,per quatuor animalia,ventosque dessgnatas,<sAsST7Qp7QUJM
videlicet7d£T^AT£UtJVC, JMsAsSTJoTSJsVtJfyC & 7{0<Jty£cs72\sOTZftJtJtyC capisse, atq3 hucvsq^
aprimo*JfyConarcba,per 7s. (s. <zsi. I. (\ (s. .tss.F. <J/M. (s. vfy ad F. hocest, Ferdinandum primum

in annum Christi ljjt. continuatossuisse, quo quidem ossnno (farolus V. Imperator imunttissimus, laudatisshm me-
moria,eidem Ferdinando Fratri suo,coronam Imperij, per tAuriacumpnncipem, suosque admttos,Francosordiettsta
ad comitia deserendamjnfy pusentia Elettorum Sacri Ttynani Imperij prasentandam curauit. 7sam,qua postea ab
zAnno UJy. vsque ad tAnnum 1 jty.hunc pusentem tempore JMaximiliamgloyiosistima memoria,, eiusquesilij
Ttudolpbi, nunc Imperantit, in Tdelgio ,sub Thilippo Ttelgarum haredttario TJomino, quinque iUisase per ordinm
substitutuGubernatoribus,contigerunt:easequens Dcscnptio no(ira,po(iea ccntmebit.

DE SEX BELGIO APPLICATIS DICTIONIBVS.

Q V s(f£Tl inter describendum, etiam causas suo quoque loco annumerandas, cur scilicet 'Belgium, stue
O Belgtcus Leo, a tamflorenti, in quosuit,ssatu, ctiam meo tempore,in tantas miserw,calamitates & angussias de-
ciderit, eoqite infortunijredattussuerit, vt vixvllo tnodo, rejpirarepojse videatur.Remedia insitperadserendaqu<t-
dam constitui,qita dottissimorum,mfc Pepublicagubernanda versatissimorum virorum iudicio,his malis cumquibus mi-
ssre leo tanto conflittatur tempore, aliquomodoprodejsepojsent. Quapropter, vt velutiper compendiumsimul intuen-
dum Lettori idipjum c(lenderem,orbi in srontijpicio, circumscribi 6« dittiones ita curatti, vf dm semper ex TJiametro
inter se dittiovespugnarent, & tamen ccntinua aliassieret quadam, a Pace in vbertatem, ab Vbertate adluxum, a
Luxuad beUum, a Belloadpauperiem, a Tauperie ad luttum, a Luttu tandem iterum adpacem, rota illius conuersto.
Lege enim lettor,qtuso,qm Rege Philippo in TZelgio adbuc existente contigerunt,&TtA(fl£JMinueme$,tam Re. I
Ugionisquam %etpublica.legepr£terea,qu<t(ub JMargaretha tAustriaca posteaincidermt,VB£7QeAj£iJfyC j
& LVX VtJvs inuemes.Vide qus.sub TDucetAlbano contra Principem quem dixi tAuriacum&Lodouicum illius j
ssatrem tandemaccideruntsB£LLV JfyCinuemcs & T tA V T £7Jl£'Jfyl, lamsimiseriamquoqueconsideres,!
qtu 7iequeJsenio,& Ieanne tAtistriaco,in Belgio decedennbus,incidit,nonne L V (fl V JM inuenies ? Oujd nunc j
restat aliud ? nist, vt a puntto pacis, a quo in Imea circuli digrejssm esl, ad tdem (saxit TJeus ommpotcns ) quodsseri I
sub Alexandro Duce Tarmensi captum est,pacis ptwttum tandemJemel redeatur. Siccfo circulus,idem inter duas colu- •
nassi-btijpicij coUocatus,perpetuam & Religionis, quam sol,& Reipublica, qua luna dessgnat,pacem representet, in ter.
ra hominibus bona volutatis,&gloria in excelsis Deo. Cuiusgratia,ssat,vt m quo Belgiumsuit,ante Phtlippi Regis dis.
cejsum in Hijpaniasssn eundemac prissinum salicitatis & projpertatis aliquandostatum,ac ssorem ressituatur.

PRAEF ATIONIS EPILOGVS.

RECTE itacssseccrU optime Lettor ,ss injpetta, quam diligentissime,atqj examinata, qua hutc libro iescripticnit
nestra pusigitur LeonU Telgict imaginessngulasprouincias,ciuitatesqfj conssderes.Postea etiam accuratc exps
cerU,quidnamJrontiJpicij nossri velintpartessiwguU, dequilus in eademLeonU Belgtciimagine, dextrcq? pedi
subietta totula,atqj hic,breuiter tantum trattare voluimus\cum in Regncrum ltriperionmufe mundi TenTAplo
nostro.-Itemin TfERVM Vaticimjsaccommodata\Praterea&in BlPARTITA tUaseptetnTempoiumBistormno-
(lra,(qub lettor hinc remittitm) latius trattatumsit, & exphcatum. TJeinde, vt locorum ac temporum lndices,sami-
liares tibi reddere incipias.oAttfc vltimo tandem ordineperlegas TDeJcriptionU nostrapartes Trimam apagina n.se-
cundam apagina 6s.Tertiam apagina 157. Quartam apagina 205. Quintam & vltimam apagina 25 5. vss adssnem
ita prosiciendo, vt nec me suscepti laborU, nec te lettionU lettorem poeniteat. Vale nostrumq<s conatum appnba, eats

heneuolentia profequere,qua tibi ex animi sjncerate liberaliter omnia commumcatmts.

COL ONIAE Vbiorum, (salend.Ianuar. tAnni cio. lo. LXXXVll.

N» ...rnn --m rm -n- 1 ■ m n. wti i i ■ 1111 1 —1;---- -rni nj—m - n T>, im mj

(~rujex bcr. ctriarH
loading ...