Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 6r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0017
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6

1


1NDEX PER.SONAR.VM PARTICVLARISANTONIVS PERENOTTVS ANTISTITVM

BELGICORVM PRINCEPS

DEqao ordinCjprimum anteomniadiccndu est.Is,vtfidem,ac Religio
nem Catholicam pro Rege Catholico in Belgicis ditionibus praeceteri;
sartam te&am coseruaret, slbi duos Archiepiscopos nouos,Cameracenscm
vide!icet & Vltraieftensem, prxterea & quindecim Episcoposnouos ac
iuxit(dequibusconsequcter dicemus)intimaequefamiliaritatiatqueami
citiae,quaeilli cum Auriaco Principe mtercessit,adeo renunciauit, vt non
solum ab eodem Principc(qui religionisacRcipublicce mutationeinBel.
gium velleintroducere videbatur) veriimetiamabalijs proceribusatq^ex
his quidem,quos paulo ante diximus,nonnulIis male audiret, inque repre.
hensionem incurrcret eorum,qui ob eiusCardinalis przesentiam, hoc perfi.
cere no poterant,quod pro libertate Religionismoliri conabantur. Dura.
uit tamen perpctub constantiaSc propositum huius Cardinaiis, adfinem
vsque vit2,quam cum mortecommutauit XL Calendis Odob. anni prae.
teriti millesimi quingentesimi oduagesimi sexti* In cuius memoriam Epi_
taphij loco subscribere no grauabor Dialogum,quem sub Hospitis & Auli
ci personaD.loannes Matalius Metellus,Iurisc6sultus,SequanusSequano
Cardinali, his versibus composuit.

H. Qws cubat btc, tnodka tJWagnus telluresepultus ?

A. Graudia cuicclfos vela dabant titulos.

H. ■ Curpelagus vitx sulcans£) vrate secundis,
lriquit? A Tseqtiondamnominapartajedant;

Clara illa imperio ('arliJRegrioqtie Pbilippi,

Quorum consilijsprasuit artepotens,

H. Srgb manu clauum sirinxtt ? nauime^gubernans
‘Durauit f itis ? A Insuperabilibus.

H. At ne diu ? A Decies septcnos vixit in annos;

Sequanicifysuitglona prima soli.

H. Quo capiturportu? A. cunctis quo metalaborum;

$eupucri,inuenes,bis pueriue senes.

Sujsice Rex talemsubijs qui duret m vndts,

QuasferabRex sacrisgens tiet atq^ tibi.

NON grauaborkiquam , vtsiFridericoEmmanueli Campaneio Antuerpiae vrbis
Sc Rcgij in Belgis AErarij pra:fc£toforte placeat,fiatri Germanobenemerito, Antonio eidem Perenotto
Granuellano, titulosanstaeSabinx Prxsbytero Cardinali, Archicpiscopoctiam Vesontino, hoc Epita-
phium ponere,benc quidem:sin nrinus,saltcm in hacTopographicaatque Hifiorica nostra LeonisBelgi-
ciDelcriptione, Epitaphium exteteius,cuius tam crebta piuritnisinlocis, honestillimaquefit mentio,

- NAM QVOD INTER A V R I A C V M Pnncipem 6c Cardinalem anteaquidemamicissimos,
orta sit postca contentio,indeconfigiirc tiim facile,animaduerti,cum in Bclgio adhucBruxellxsubsistere.
AuriacusenimPrinceps,velipseinlocumSabaudi.v Ducis,qui regionoinineab anno 1555 prxfuir,inferio
ri Germanix PhilippoRegeabsente,(uccedereaibitrabatur:velLothanngixi'altem Duciisam Christierna
cuiusfiliam vxorcm ambiebat,Sabaudo substirui. Granuellanusautem, suturi prxsciusxstimator, lllud
quidem quadiligentiapotuit,impediuit, nescilicetgubernate Auriaco,germanorum protestantium hoc
paclo Confeisio mueherctur in Belgiumdioc vero ita retardauit,vt Rcgi plancpersuaserit Margaretha Par
mx Ducissam^Chnstiernxmultisnominibusesseprxferendam j ncscilicetsubalis Lotharingicis,gallo
pennaEsuccrescerenr,quibusinBelgio obuolitaret,Hincillud Autiaci,spesua vtrinqjfrustrati.inCardina-
lem antequidem lates, at postea patens odium,de quo plurainsequentibus.Nunc aSecularibus ilhsPro-
ccrtbusX quibus prxferebatur Auriacus,ad Ecclesiasticos veniamusXV.qui Cardinalem superiorcmAn-
tistitetn inBelgio agnouerunt.

!


MICHAELIS EYZINGER AVSTRIACI.
loading ...