Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 9v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0024
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

24

27

29

apatre Carolo ex Hisptinijs in 'Belgium euocatus3nonsolum ante mugurationem Betgicam,per Germaniam iter
suum injlitucre:venm ineandemetiam Germaniam redire ex Belgio,at^j tbidem substssere aliqUamdiu,sami-
liaritertfc principibtu innotescere voluit.Cunufa intssugussariu Conntijs inpr&sentia ‘Thilippifa Casare (arolo,
cuni Ferdtnandosiatre Imperatore designatoaclum esset, de Pbilippositlicet,in Imperij successtonem adnntten-
do: Fcrdinandus autem confensum Comniorumsiliorunuj, Jiiorum,&pufertim tjfyCaximiliam ‘Bohemi& Re~
gts perabsentiam dessgnati, quem ex Htjpawjs quofy Ferdinadus euocaJset,digmtatcmpmenderet,menfe Maio
exacto essnni 1551. Tbiltpptis, eodem tJfyCaximiliano comitatus^parenttbusjmperij^ prinapibus valeditiis,
dtscedens Vmdehcia,ex Ligunbus w suarn Hi(paniam transmittit.

IN ANGLIA AD LEONIS OCCIDENTEM,

hAt OVE vttssngliaquosi,Begnumstbideuinchet.‘ThilippmexHiflanijscumClajseintAngliamap-
pulit ip lulij,*tatis sua <tAnno 2j.0uartoposs dte Vintoriium,vbi Regina Maria eum expeclabat,sub vejperum
venit,adJumam, cum multa nobihum tmba(in qua aderat & TOux Ibanusjprogrejsus adem,ab Episcopo loci
illius,&qmbusdam proceribus alijs excipitur.Luce altera Reginam adit.samiliariter dtu multumsi cum ea coU
locutus. cTonbsequentt dtespsss serijs lacob;,H:Jpamrum patrom, magmsscemia regali nuptia celebrantur,inter
zAngltdt Reginam & Thilippum,qui nupitarum causaeidem Regina, Regntm Tfeapohtanum concfsst. Aicfe
itanonsiiisditionibussolumprojpcxtt-.verum <Angliam quoq^qiu, Henrtco & Eduardo regnantibusa Catho-
lica hReligione desecerat, cumpnncipatum in eo Regm per tJ&Caru nuptias 0 btineret,Ecclessa, gremio n siL
tuit. tAdeb,vt sumus ‘Tontisex 24. ‘Decembris, postquam audijjet tAngliam, qua multis nunc annis ab £c-
clesia corporeseparatasuit & auulst, per immensam jDei misericordiam Ecclessa communionem, & Tpmana
Sedis obedientiam ejse reductamswgulan quadam Tbilippt Regis & tJfytari& coriwgis diligentia ,Jide,ssudio
& opera,summam ammi voluptatem perceperit,&gratias egent T)eo quam maximas. Cjessit fefe tAngluc
quocfe Regma,maritiproculdubio Thiltppi instin<itu,media,in caust inter Casarem & Gallum: iussitss mtcr
Calctum,<iArdeam,&Grauelingam, eAngltri, Cja]ltc<tfBurgundic& ditionis oppida,veluti in trianguloposs-
ta,locum deligi idoneum, & excauatis ctrchmsu(iis,quatuor tbi domicilia construi. Hunc igitur ad kcum Maij
24.lega.ticonueniuntsa Ccejarequideminteralios zAtrebatensis Episcopus: aGalluautem RegeLotharingia
(Jardinalis& (Jonnestablius:tAb tsfnglia Taciscatores aderant, Tolus,(Jomes zArondejus ,atso Tagetus.
ln htem vemebant JJriCedwiam Tnncip.i:us,TuYgundta,Sabdudia,Tcdemcntium,Cassra mua,LoiharjngJia,
Luxemburgicus ager,Tullum,Verdummi,&JsiCetis, Ciuitates.Rc dtu nudtumcfi disieptata,(um inter alia etiam
intercejsores Angli,quasdam exijs controuersijs,adnotionem Concilijreserendasejsedherent,nullatumreper-
sscta, diss ejsum tss.

SV B ssnem $Augu(H ThilippttsexnAngliadiuertens, inTelgiumadCafitremparentemverittBrtixel-
las,maximo cum procerum A nglorum C0 mitatu, vbi 8 Cal. TSJouembris, (Jarolus etdern Thdipposiho, euocatis
adfe ItgAtissProutnciarum, Dorriworu & Cmtatum Bmgundica domus^votestatetn regendi &gubernandi ter-
ras ipssfubiettas vltru tradidit,enanans tum(ad eos qrit aderantJlaboressuos &regrit curas,idpj3 viua voce, &
valde oratoue grauiter & copiose. Finita oratione,Trincipis<sAuriact humerisse sustentans, ex corsscCtu am-
pltsstmi Theatn abscessit. Atq7 ita ditiones omnessilto Tbtlippo tradens Tsrnxdla, Cjandauumprosicisiitur Ca-
rolus V.quemjbi w Zelandiamabeuntem,&ego vidt.lnde cum duabussororibus Eleonora & tJVCaria, com_
modam ndtus tempestaiem w FIissaniam,vento admodunipropitio nauigat in Septembri,anno Thilippi atatis
29. Quo tempore cUmsames & in edta Germaritam irserioremsiue Lecnem fitum, quem dicimus, TJelgicum
prcmet et,patenupietatis tmulator,ahitr.de curauitssumenta adponari in vjitm multorum, Et idem ipsesuper
3000. pauperum,suis sumptibus in easame aluit.

IN
loading ...