Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 12
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0029
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
n

1 5 5 9-

TEMPORA

I

xo Iulij.

2

12 AugttsH

3

13 AugusH

\

Micbaclis Eyzinger

TOrOGRAPHiCA ATQVE HiSTORlCA

MOKGOMER l VSexcusatione vsw,n;oab quod tam tjjet desrjsus.modbquodnon
haberet equum tdoneutn,quassutma dwwaiet, summa tndusirta pvgnatn demtat. At
tiemtcus qui tmpellebatur tmredibtit d*jiderto,prope tvatus vel wuttum tubet idsacere
Demijsodenisoserreo vuUustmegumentoaurvemibus equu,acceptofysgnocursiis si-
unt obity.Rex wpectus vahdisimnm ittum captr,sragmentumlancea nonaptealbgato
vultus wtegumeniow vultumtnsltt, Otulus &Jwitput tamgrauiterjamofy impetu
concutttur,vt caput Regu adcaneres declwauent, neque omntnb corssere potuent,
qutnlaberetur.Vbi detiattasunt drma^vndicjj citatu equis,conuclant accttiprastantts
smt medtti,tnter quossuit Arulreas Vesalius,quem Phihppusgener allatonuncio Brux
ellamtserat Lutettam,adopem soceroserendam,qutcdjpettaplaga,ob tesiutas&curti-
cuUmtranetperdolatos tontussjffaXJesaltusjn Anatomi 1 omnium qut adhancatate
vixerint ,medtcotnm sdctle lTtimeps,Chrontum vulnus mqutt,at(so Utiserum.

MONGOM ERiVS bumtpro(hatus,senuilosupplttio tndtgnum exclamat. At Hen-
ncustquitrmttttmpugnareioegeiat,ommvenia dtgnu tubet tonsurgete.T^esdiiataeji
prastanttstmorummedtioruM opera tnsepttmum idus vjq, Outnttitsjed iamennatu-
ra denitfc comesitt, 1 ium summo totius GaHta, multorumqj ‘Tnnctpum marore,cort-
scuta est mors acerbtpma & dolorts plena, quomam manus & pedes sormidabtlem
conttaihonem sunt pasi.

T'ROPT t R eius Regis mcriem,tania excitata funt sedittonum incendia in eo reg~
no.tot tamecjy ccntrouersia.tataruina,vt omnwbsuturasmt ommpostentatt memora-
biles, 1 um 4 .sihos reliqutjset Hemicus ac tressibas. Tranctsi us mam ratupro iegibiu
(uictsiti w regnvm posiquam celebratis de mo> e Gallarum reguni exequqs,cum multa
pompa & niugnisicent.a e;us patris cadauer w templum Dm ‘Dtcr jtij sun componaiu
2 d’eq. sequenttsepubu 5 Celebrauit & Htspantarum RexTbdtppus Hemtcaexe-
qutas Cjandauttn temploSantttMichaelvs.Quantumuu bonus ille %cxHenn us,dum
Vnterer tum Aariaco rTnmipe,seiretiota quadam agitando,mtra tn'Belgtummchrt
videbatur.sob nescut cutus tnqmsincnis Hispamca pr*textu,qucmadniodum td non(o'u
Anriact verbaex Apologta Galltieeditawlatwumhiu traslata,Vetumettameuttnus
1 s ,pose.' sattsapi.rtedetlarant.Sunt autem Aunact veiba qua sequuntur.

TEMFORE qno cumahjsqittbusdamprocenbuspartimobsis partm procurando
coniugosiba Regts Gallu^eram w Galltjs,cr Tsxtpse mtht suu Veybis exponeret, Du■
tem Albanum constlta agitare de extnpandts ex Galba Belgtca, &totoorbe Chrtjita-
no,quotquct'jRgbgtonis esstni stspetti ldemqt Rex iileiarbitratus mecuipaciwetwd&
au hovtatem datam,& alm res maxmiponderis aeditas Videret,i\larum tttdem ejse
panium)mnma Regu HJptnorumac Ducistsflbaw(Otsihaapeiirer, atqueegojvt
Regis demeoptnionem tuenr,quamimmtmtum tri vtdeb.;msiquidmeielatun; l{ex
sensijjet itartspjndtjsem,vt cu mesecretoru parttcipem Rexputaretsiuselopiosecfc me
cum chjsereret,ex quototam tauonem consihorum wqtttsiuom Hijpamc<ss.ciiemtel-
bgerem.

F ATEOR me,cum hacaudirem(inquit Auriacusfeo dodoresuisisepercitum,ea mi~
sirtcordu cowmoium,ergatam msimtAm multitudwem wnocentipmorum hommum,
quos morttdeuotosvtdebaw,&r> aximeergahasie(Be!gis sctlicet)regwnes,qwbus tot
nominibus etam deuwttus,in quam wqwsiitonemjpsa Lhspamca irudebottmwuehe-
remtetemur,in,bcaJsestenderent,quibusnobiltta;em tuxtaac pkbemmplicatent,vt
quo* Hijpam,eorumqueasistcbe alijsattibus liuumuenhenequijsetitjhsplagu metitos
capeiem,qthbus se expeditenullo modopotuijjent,cum.si vel ohliquts oculis stmuhuhtu
ajpexijsesysat caujsrsueritsiuturum quamobrem viuus uemamis.

CVM

PHILIPPI REGE LEONEM

LOCA

10 I

Bmxella.

8 ?

Gandauu

Parisijs.
loading ...