Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 17
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0036
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Auslriaci ij

l

| LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1560.

I LOCA

in Cjalliaad('onLvim‘Trincipenisvtin'Belgioposteaad Auriactm Princi-
pem) desertur. R enardio cuida vno nobili tantjuant Legato,datura C ondao authoritas,
vt in tantonegov.oeiusnomineremgereret,\ureiurandores abommlussancitur, Prim
cipis (so idai nomen editurfmdus Jocus}tempiis conuenieudi designatur, adiunttos ha-
bebat ‘Rgiandius sex viros,quorum consilio ad resgerendas vteretur, & triginta mili-
tares viros,qui eidem ad bcllicas admimjlrationes prestb essentjta illi remgnauiter ca-
pessunt: milites couscribunt, arma pecuniasque ekpediunt, omnia mredibili dihgevtia
admimstrant.tandemfy Ambaxiami qubse R ex, Franascus poss celebrem sui apudltjoe
mos tnaug iiravbnemcim multo comitatu contultproperant ,Cassclnouanus qwdam ba
rosecedn cum sitisad vicum quenda, Noz.atm.vbi 'Renaudij indushriaad quingentos
eqtiites cbiigregati, sanfemnjis quidam ex Regtjssidsi.mis rem coutmub Ambaxiam
renuntiac

NOZ AEVM '7s emorosiusTDuxinspicicndicaustcum expeditis mililibus mit-
titur,quo vbi perueniJset,colloquiJi cum dlispetit. Quarit,qua causa eos addux ;sset. vel-
lentneGalltslaiulemeripereomnibusnotxerga suos'Regessidelitatis? Respondentper
Cashelnouanum. ihilse velle contra ‘Regiam sJHatessatcm moliri: armatbs se esse
ad Regem regniq, ssatum tuendum.contrafraudes eoruin, quas in Regis Regniq, per-
niciem quidam molirentur. Seinter has pcrturbationessidelium imprimis subiettorum
nomcnvcllcretinere (iuxta(imbolum ,llud,quo nobilitas etiam ‘Bclgica pojha vteba-
tar,( Fidels au Roy i usq ues a porter la besace)

sXCl Pi r TSf emorosius, Minime subiettumdecere ctmarmisad Princkem sium
accedcre. lUi,Arma sua non contra ‘Regemsed contra Cjuisios, veros ipsutshoffes, com-
parata replicant,vtstGtvsyaditum id Regem Hlis pracludantyisibi eundem adRegiam
siiam Makffatem patesaciantsssui debnuahas hobrem ac reuerentiam iribuerescirent
& velleni. His 'vltrb citroque habitis sermon s tts, illos orante obtessanteque TSfemorosio
Si se insmmpatrociniumsidemque tradantjiihil detrimenti accepturos, adque Regem,
sine armis accessurosjandem perfuasi illi miseriseje in illius manus deduntjicque ars ar
tedelusaess.

EXTAT enim scrigtum Gallicuiusdam,inquointercaterarefertur,<seneuainitu
suijseconsilmmsehocip‘so Rege Trancisco, “Reginavxore ej?Vtaria Scota.Reginama-
tre Francisci,&eiusliberis,proceribus,bonis zJMagissratibus.adcertumdiem commo
do loco perinsidias trticidandis,atque eius conspirattonis TheodorumBez.am Principim
Calmnnmamhorem,Ottoma-mum subsignatorem,spifamiumsuasorem omnesqucGal-
lia Lakssasfuisse cons:ios.ex quibus illiqui Ambaxiam Nemorosiim setuti venerimt,in
vincula coTyciuntur ,ac in eos Vt Regia zJMmessnttis vioUtareosssatmttir.

SE QV ENTs die turmApeditum quidreiaccidijset Jgnara, Ambaxidmper nemo-
rasontendehar.omnesqueab equitatu circumaenti 'accapti, Tertio die,equitum tnrma
totamnottem progressa chandai nobilis cmusdam duttu,prima luce ad Ambaxianx ar-
cis portas venivjed delecii ausugnekarkq^ huc atque illuc disiipatisuntjta deprehen-
sus,atqimpedhus eff borum dle conatus.

RENAVDlVSsqniBrederodum Renandy BrederodysHiumm Belgiomoxsubse-
cuturum prasigurauit)conatUY interirn suos palantes in vnum cogere: 1Diimque hac moli
turjn aduerjariorum equitem parddiianum occurrit, qui in eum tormenti globttlum e-
mittitdrritQ tamen ittu,ab eodeni bcciditur sRenaudius verb db adssante mil;te,eqnitis
illiussamulo,tomeniuhictulethalitervulneratur, qtiem tamenantequam moreretur,
idem Renaudiusgladk consodiens necauitvpse quidem vulnere oppressus,mox etiam oc-
cubuit‘T>elavm (fadatier illius ‘Renaudy Ambaxiam ,duoqtie vnasamili capti: qtmu
vnus,vtvitamsuaredimeret,omnia conatusillmconsihapatefacit.Cadauersuspensum

TEMPORA

j

IO s
Reims,

IO 1

Bruxella.

■# ;


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

iiti»


r
loading ...